Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015

ΑΠΟΘΥΜΙΑΣτίχοι: Γιώργος Γκώνιας, μουσική: Βαγγέλης Καζαντζής