Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2015

Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σχετικά με το θέμα που προέκυψε κατά τις εργασίες αντικατάστασης κατεστραμμένου σιδηροσωλήνα και αντικατάστασης παροχών ύδρευσης στην Οικοκυρική Σχολή Κρανιδίου και το οποίο έθεσε η αντιπολίτευση στην ημερήσια διάταξη κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. της 30/11/2015, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής προς αποφυγή σύγχυσης και παρεξηγήσεων.
Πριν ακόμα θέσει ο κ. Σπύρος Ζόγκας – Μέλος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. το ζήτημα στην ημερήσια διάταξη, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτης Αποστόλου – Υπεύθυνος Συντήρησης Δικτύου Ύδρευσης προέβη στις 23/11/2015 σε γραπτή ενημέρωση προς τον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Σφυρή, τον Πρόεδρο της Δ.Κ. Κρανιδίου κ. Ιωάννη Κοντοβράκη, τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. κ. Ιωάννη Πάλλη και τον κ. Ζόγκα (βλ. Έγγραφο 1). Σε αυτό το έγγραφο γίνεται απολύτως κατανοητό τι συνέβη στην πραγματικότητα και για το οποίο ο κ. Ζόγκας ως αποδέκτης δεν διαφώνησε σε κανένα σημείο.
Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. της 30/11/2015 παρουσία του Δημάρχου κ. Δ. Σφυρή, ο κ. Ζόγκας προσήλθε και τοποθετήθηκε επί του θέματος. Μετά από διαλογική συζήτηση (σημ. τα πρακτικά της συνεδρίασης είναι στη διάθεση όλων μετά από αίτηση, όπως προβλέπεται) διαπιστώθηκε και συμφωνήθηκε ότι το θέμα αυτό, όσο σοβαρό και αν ήταν, δεν αφορούσε τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και τη λειτουργία της. Συνεπώς το θέμα για τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. θεωρείται λήξαν.
Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις το πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. είναι ανοικτό 8π.μ.-4μ.μ. για την κατάθεση σχετικών αιτήσεων. Επίσης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έως σήμερα δεν έχει κατατεθεί καμία αίτηση – διαμαρτυρία πολίτη για το παραπάνω θέμα ή παρόμοιό του, για αυτό σας επισυνάπτουμε σχετικό έγγραφο του Προέδρου του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. Ι. Πάλλη σε απάντηση του Αντιπροέδρου Π. Αποστόλου (βλ. Έγγραφο 2).
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
Ιωάννης Πάλλης