Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015

Φάκελος «ανακύκλωση»

Σας ενημερώνουμε για μια νέα πρωτοβουλία - παρέμβαση της ΠΡΩΣΥΝΑΤ

Τάσος Κεφαλάς 

Φάκελος «ανακύκλωση»


Σε μια προσπάθεια να ανοίξουμε τη δημόσια συζήτηση για τα ζητήματα της ανακύκλωσης και σε συνέχεια της πρόσφατης δημόσιας καταγγελίας μας, με επίκεντρο τα θέματα της διαφάνειας, 
παραπέμπουμε σε δύο άρθρα, που επιχειρούν να φωτίσουν σφαιρικά όλες τις πτυχές της υπόθεσης:

Καμπανάκι για την ανακύκλωση: ριζικές αλλαγές τώρα!

Κάτι σάπιο υπάρχει στο … βασίλειο της ανακύκλωσης

Θα ακολουθήσουν πρωτοβουλίες σε κινηματικό επίπεδο.

Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων (ΠΡΩΣΥΝΑΤ)
e-mail επικοινωνίας: prosynat@gmail.com