Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015

Το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Ενότητας στην Αργολίδα


 

Στην Αργολίδα τα ονόματα που απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο είναι:

1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
2 ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
3 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
4 ΠΕΙΡΟΥΝΗΣ
5 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΑΝΑ