Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015

Κεντάμε πολύχρωμες κλωστές στη Δημοτική βιβλιοθήκη Ερμιόνης