Παρασκευή 3 Ιουλίου 2015

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ:ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2014-15

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2014-15

Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης ενηλίκων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους, στοχεύουν στη δημιουργία θετικής στάσης προς τη μάθηση, την ανάπτυξη της ικανότητας προσαρμογής σε νέες γνώσεις λόγω των συνεχώς μεταβαλλόμενων επαγγελματικών απαιτήσεων των ενηλίκων. Επίσης στοχεύουν στη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των εκπαιδευομένων και στη σύνδεση ή επανασύνδεση αυτών με την εκπαιδευτική διαδικασία ενισχύοντας τις ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση, όσων για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική τους εκπαίδευση.

Κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2014-15 στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ερμιονίδας υποβλήθηκαν συνολικά 325 αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα και  λειτούργησαν 21 τμήματα στα παρακάτω αντικείμενα:
·        Ξένες Γλώσσες (Γαλλικά, Γερμανικά),
·     Πληροφορική (Επεξεργασία Κειμένου-Διαδίκτυο, Υπολογιστικά Φύλλα-Παρουσιάσεις, Δημιουργία Ιστοσελίδας, Ηλεκτρονικά Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media), 
·        Αγωγή Υγείας-Πρώτες Βοήθειες,
·        Αρχιτεκτονική Κήπων,
·        Ιστορία της Τέχνης,
·        Δημιουργώ τη Δική μου Επιχείρηση,
·        Αποτελεσματική Συνεργασία στον Εργασιακό Χώρο,
·        Εκμάθηση Γραφής Braille σε άτομα με προβλήματα όρασης.

Ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους 211 άτομα.

Θέλω να συγχαρώ τους 211 εκπαιδευόμενους ενήλικες, που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα σπουδών.

Θέλω να ευχαριστήσω τους εκπαιδευτές του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ερμιονίδας οι οποίοι με θέρμη και επαγγελματική συνείδηση ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα σπουδών του Κέντρου παρόλο που δεν έχουν πληρωθεί τους επτά τελευταίους μήνες. Οι περισσότεροι μάλιστα εξ αυτών, επειδή έρχονται από μακριά επιβαρύνονται προσωπικά και με τα οδοιπορικά τους έξοδα. 

Επειδή οι αμοιβές των εκπαιδευτικών και οι δαπάνες για την όλη σύσταση και οργάνωση των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης προέρχονται από τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών πόρων ελπίζω ότι και στο μέλλον η Ελλάδα θα συνεχίσει να βρίσκεται μέσα στη μεγάλη οικογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να έχει και τα αντίστοιχα ευεργετήματα, που προκύπτουν απ’ αυτή την συνύπαρξη.

Ιωάννης Δημαράκης
Υπεύθυνος Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ερμιονίδας