Τρίτη 9 Ιουνίου 2015

Απάντηση Αποστόλου σε Ανδριανό για την πορεία υλοποίησης των έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από τα δίκτυα του Αναβάλου στην ΕρμιονίδαΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ναύπλιο, 6 Ιουνίου 2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY
Απάντηση Αποστόλου σε Ανδριανό για την πορεία υλοποίησης των έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από τα δίκτυα του Αναβάλου στην Ερμιονίδα - Η κατασκευή των μελετημένων έργων είναι ενταγμένη στο Μέτρο 125Α1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013. Λόγω της λήξης της προγραμματικής αυτής περιόδου στις 31-12-2015 εξετάζεται όπως το εν λόγω έργο συμπεριληφθεί σε Πίνακα Ενταγμένων Έργων -(πιθανών) Γεφυρών Μέτρου 125Α1 του ΠΑΑ 2007-2013.
Στην 2130/28-4-2015 Ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γ. Ανδριανός με θέμα την πορεία υλοποίησης των έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από τα δίκτυα του Αναβάλου στην Ερμιονίδα, απάντησε γραπτώς ο αρμόδιος αν. Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Β. Αποστόλου.
Ο αν. Υπουργός στην απάντησή του, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι:
 «Ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε η Οριστική Μελέτη του έργου με τίτλο ‘Μελέτη έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου στο Δήμο Ερμιονίδας ν. Αργολίδας’ με αντικείμενο τη μεταφορά νερού από το πέρας της διώρυγας Αναβάλου στην περιοχή της Ερμιονίδας, για την κάλυψη τοπικών αρδευτικών αναγκών σε συνολική έκταση 22.000 στρεμμάτων.
Τα αναγκαία έργα για τη μεταφορά νερού περιλαμβάνουν:
-          Την κατασκευή αγωγού συνολικού μήκους 45.868 μ., η χάραξη του οποίου ακολουθεί υφιστάμενους δρόμους στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής.
-          Τα έργα υδροληψίας από το πέρας της κεντρικής Διώρυγας Αναβάλου στην περιοχή της Άριας.
-          2 αντλιοστάσια δυναμικότητας 2.500 μ3/ώρα που θα κατασκευαστούν στην κεφαλή του έργου και στον πόδα του ακρωτηρίου Κουρκουμπέλια αντίστοιχα.
-          3 αναρρυθμιστικές δεξαμενές σε θέσεις κατά μήκος του αγωγού.
-          Την δεξαμενή ημερήσιας εξίσωσης, όγκου 9.000 μ3 που θα κατασκευαστεί στην Κοιλάδα.
Ο προϋπολογισμός κατασκευής του έργου ανέρχεται σε 48 εκ. ευρώ.
Τα παραπάνω έργα θα καλύψουν τις οξυμένες αρδευτικές ανάγκες της περιοχής, η οποία διαθέτει από τα χαμηλότερα ύψη βροχής πανελλαδικά, βελτιώνοντας το αγροτικό εισόδημα και αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής της τοπικής κοινωνίας.
Παράλληλα, η κατασκευή και λειτουργία των έργων αναμένεται ότι θα συμβάλλει σημαντικά στην αποκατάσταση των επιβαρυμένων, εξαιτίας της υπεράντλησης, φυσικών πόρων, βελτιώνοντας τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των υπογείων υδάτων και αποδίδοντας τα επιφανειακά ύδατα στους φυσικούς αποδέκτες.
Η κατασκευή των μελετημένων έργων είναι ενταγμένη στο Μέτρο 125Α1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013. Λόγω της λήξης της προγραμματικής αυτής περιόδου στις 31-12-2015 εξετάζεται όπως το εν λόγω έργο συμπεριληφθεί σε Πίνακα Ενταγμένων Έργων -(πιθανών) Γεφυρών Μέτρου 125Α1 του ΠΑΑ 2007-2013».