Δευτέρα 11 Μαΐου 2015

Ο ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ



Ο ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Εξ αφορμής των ερωτημάτων που διατυπώθηκαν από τον κ. Γεωργόπουλο Ιωάννη και κ. Τόκα Αναστάσιο σχετικά με τη διαπραγμάτευση του Δήμου Ερμιονίδας με έναν μόνο αδειοδοτημένο εργολάβο επεξεργασίας των απορριμμάτων και εκ του γεγονότος ότι αφήνονται υπονοούμενα για μη προστασία των οικονομικών συμφερόντων του Δήμου και μη χρηστή διαχείριση θα ήθελα να επισημάνω τα παρακάτω.

1.      Ως γνωστόν ο διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για επεξεργασία των απορριμμάτων, που προκήρυξε ο Δήμος Ερμιονίδας, απέβη άγονος. Η επανάληψη ενός νέου διεθνούς διαγωνισμού  για την ανάδειξη εργολάβου θα απαιτούσε χρόνο περισσότερο των τριών μηνών κατά τη διάρκεια του οποίου τα σκουπίδια θα παρέμεναν στους δρόμους. Για να κερδίσει χρόνο ο Δήμος προσέφυγε στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με αίτημα να του επιτραπεί να προχωρήσει σε διαπραγμάτευση με αδειοδοτημένο εργολάβο για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., η οποία έχει ως σκοπό εκτός των άλλων και τη διασφάλιση της διαφάνειας των δημοσίων συμβάσεων, αφού μελέτησε εξονυχιστικά όλες τις αναφερόμενες από το Δήμο λεπτομερείς διαδικασίες, που αφορούσαν τη διαχείριση των απορριμμάτων, αξιολόγησε θετικά το αίτημα της Δημοτικής Αρχής και επέτρεψε να προχωρήσει ο Δήμος σε διαπραγμάτευση με αδειοδοτημένο εργολάβο με τους ίδιους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού. Επομένως η όλη διαδικασία της διαπραγμάτευσης είναι απολύτως  νόμιμη.

2.      Όσον αφορά την ένσταση της αντιπολίτευσης γιατί προσκλήθηκε για διαπραγμάτευση μόνο η αδειοδοτημένη εταιρεία του Ομίλου Ραψωματιώτη (με έδρα στην Κορινθία) και δεν προσκλήθηκαν και άλλες εταιρείες, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό έγινε διότι στην Πελοπόννησο δεν υπάρχει άλλη αντίστοιχη αδειοδοτημένη εταιρεία, που να παρέχει επεξεργασία διαλογής αποβλήτων για ανακύκλωση και κομποστοποίηση. Το να προσκαλείτο μια πιθανή αντίστοιχη εταιρεία από την Αττική προσέκρουε σε δύο εμπόδια. Το πρώτο θα ήταν το μεγαλύτερο κόστος μεταφοράς, που θα σήμαινε υψηλότερο κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων και το δεύτερο η αμφίβολη διασφάλιση άδειας μεταφοράς των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Αττικής. Πέραν αυτών η προηγούμενη τετράμηνη συνεργασία μας με τον Όμιλο Ραψωματιώτη ήταν πολύ καλή και αυτό διασφαλίζει ότι ο Όμιλος θα είναι συνεπής και αξιόπιστος στις μελλοντικές συμβατικές του υποχρεώσεις. Άρα η επιλογή του Ομίλου Ραψωματιώτη στην ουσία ήταν μονόδρομος.

3.      Σχετικά με τον υπαινιγμό της αντιπολίτευσης για μη σωστή διαχείριση των χρημάτων των δημοτών από τη Δημοτική Αρχή, εδώ οι αριθμοί διαψεύδουν πλήρως τον ισχυρισμό της. Συγκεκριμένα προς επίρρωση των παραπάνω σας παραθέτω τα παρακάτω στοιχεία, τα οποία αναγράφονται σε συμβάσεις, αποφάσεις και διακηρύξεις και οι οποίες είναι ανηρτημένες στη Διαύγεια.
α) 71,61 ευρώ ανά τόνο (σταθμικός μέσος) πληρώνουμε σήμερα για τα απορρίμματα της Ερμιονίδας. Η νέα τιμή ύστερα από  διαπραγμάτευση με τον Όμιλο Ραψωματιώτη θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού και δεν θα υπερβαίνει την προαναφερόμενη τιμή. Στην τιμή αυτή περιλαμβάνεται η μεταφορά των απορριμμάτων στις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Κορινθία, η επεξεργασία προδιαλεγμένων αποβλήτων για ανακύκλωση και η κομποστοποίηση (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
 β) 96,80 ευρώ ανά τόνο κοστίζει η επεξεργασία των απορριμμάτων της Τρίπολης για  την μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Ραψωματιώτη, την επεξεργασία για διαχωρισμό ανακυκλώσιμων και την κομποστοποίηση (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Να σημειωθεί ότι ο Όμιλος Ραψωματιώτη επελέγη πρόσφατα (3-4-2015) να διαχειριστεί και τα απορρίμματα της Τρίπολης για να επιλύσει το οξυμένο πρόβλημα της πόλης.
γ) 89,67 ευρώ ανά τόνο κόστιζε στο Δήμο Ερμιονίδας το καλοκαίρι του 2014, επί Δημαρχίας του κ. Καμιζή, η μεταφορά και εναπόθεση χωρίς επεξεργασία των απορριμμάτων της Ερμιονίδας στον ΧΥΤΑ της Φυλής (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  Αν γινόταν επεξεργασία για διαχωρισμό ανακυκλώσιμων και κομποστοποίηση ασφαλώς η προαναφερόμενη τιμή, που ήδη ήταν υψηλή, θα ήταν υψηλότερη.  
Επομένως η Δημοτική Αρχή σέβεται απολύτως τα χρήματα των δημοτών και έχει πετύχει εκτός από την περιβαλλοντικά ορθή λύση και την μικρότερη τιμή στη διαχείριση των απορριμμάτων.

Προτείνω στην Αντιπολίτευση, έχοντας πλέον πληρέστερη εικόνα της νομικής και οικονομικής διάστασης του θέματος των απορριμμάτων, να άρει τις οποιεσδήποτε επιφυλάξεις της και να σταθεί αρωγός και συμπαραστάτης στην εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας, ιδιαίτερα στη διαδικασία  της διαλογής των απορριμμάτων στην πηγή, συνεισφέροντας έτσι στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλει ο Δήμος μας, για να πετύχουμε την καθαριότητα της περιοχής μας, που όλοι θέλω να ελπίζω ότι επιθυμούμε.

Γιάννης Δημαράκης
Αντιδήμαρχος Δήμου Ερμιονίδας