Κυριακή 10 Μαΐου 2015

Κι ένα τέταρτο μητέρας αρκεί


Gustav Klimt 
«Κι ένα τέταρτο μητέρας αρκεί για δέκα ζωές, και πάλι κάτι θα περισσέψει.
Που να το ανακράξεις σε στιγμή μεγάλου κινδύνου.»
(Ο. Ελύτης, Εκ του πλησίον)

Αύρα