Σάββατο 23 Μαΐου 2015

Κεντρική Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ, 23 Μαΐου 2015