Πέμπτη 2 Απριλίου 2015

ΔΥΝΑΤΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ: ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ