Τρίτη 24 Μαρτίου 2015

Φωτιά και τσεκούρι


Φωτιά και τσεκούρι
 
 
Του Γιάννη Λακούτση
Ήταν η απειλή, μέσω μιας επιστολής, που είχε απευθύνει το 1822 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης σε κατοίκους χωριών « της Λιοδώρας, όλα τα Ζάτουνα εως Άσπρα Οσπίτια», προκειμένου να τους παροτρύνει να βοηθήσουν στην πολιορκία της Πάτρας.
Μια φράση η οποία πέρασε στην ιστορία και έχει χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές, όταν θέλει κάποιος να τονίσει την ανάγκη για εθνική ομοψυχία. Τη φράση αυτή τη βρίσκουμε στο ποίημα του Κωστή Παλαμά:
«…Κι αν είναι κι έρθουνε χρόνια δίσεχτα, πέσουν καιροί οργισμένοι,
κι όσα πουλιά μισέψουνε σκιασμένα, κι όσα δέντρα,
για τίποτ’ άλλο δε φελάν παρά για μετερίζια,
μη φοβηθείς το χαλασμό!.. Φωτιά! Τσεκούρι! Τράβα!...». 

Έχει γίνει επίσης τίτλος βιβλίου του Ευάγγελου Αβέρωφ, αλλά και κεντρική αφίσα του Ελληνικού Μετώπου επί προεδρίας Μάκη Βορίδη.Το κείμενο της επιστολής:
Εις ελόγου σας χωρία της Λιοδώρας, όλα τα Ζάτουνα εως Άσπρα Οσπίτια. Ευθύς όπου λάβετε το παρόν μου να ακούσετε την φωνήν του γενναιοτάτου χιλιάρχου Δημητράκη Πλαπούτα, τον οποίον διορίζω με πληρεξουσιότητα να πάρη τα άρματα σας και όλοι μαζύ να ελθήτε το ογληγορώτερον κατά το χρέος σας. Του έδωσα άδεια δια εκείνους από εσάς όπου δεν θελήσουν να θύση και να απολέση με φωτιά και με τζεκούρι, οι δε λοιποί είσθε εις την αγάπην μου και κάμνετε το χρέος σας με προυθυμίαν,και ελπίζω ότι θ’ ακολουθήσετε χωρίς δυσκολίας.Ακολουθήσατε λοιπόν καθώς σας γράφω και ακολουθήσατε τον Καπιτάν Δημητράκη να προφθάσετε το ογληγορώτερον.
15 Ιουνίου 1822, Σαραβάλι εκ της πολιορκίας Πατρών
Ο Στρατηγός Θεόδωρος Κολοκοτρώνης