Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ (ΣΥΜ)ΠΑΝΤΟΣ


Το βίντεο της ομιλίας με τίτλο «ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ (ΣΥΜ)ΠΑΝΤΟΣ: ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ, ΜΗ ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΗ (NO-SCALE) ΥΠΕΡΒΑΡΥΤΗΤΑ» που πραγματοποιήθηκε στις 13/1 στην Ακαδημία Αθηνών με αφορμή την εγκατάσταση του προέδρου για το έτος 2015 Καθηγητή Δημήτρη Νανόπουλου. (η ομιλία αρχίζει στο 49:50)