Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Άνθρωπος που δεν ξέρει γραφή και ανάγνωση υπάρχει. Άνθρωπος που δεν ξέρει αριθμητική δεν υπάρχει. Προηγήθηκε η αριθμητική της γραφής. Ακόμη και το νήπιο που μετρά χωρίς να πολυκαταλαβαίνει μέχρι το 10, ξέρει τη διαφορά της δωρεάς ενός παιχνιδιού από τη δωρεά πέντε παιχνιδιών. Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι ο βαθμός 7 είναι καλύτερος από το 5, και αν την μια χρονιά πάρεις 5, την άλλη 6 και την επομένη 8, καταλαβαίνει την πρόοδο.
Αν ο Δήμος λέει ότι πολλά ρολόγια νερού δεν λειτουργούν, την επόμενη χρονιά λέει ότι άλλαξε πολλά ρολόγια που δεν λειτουργούσαν και βελτιώθηκε η κατάσταση, και την τρίτη χρονιά λέει ότι έχει βελτιώσει αρκετά την κατάσταση, δεν γίνεται κατανοητός. Αν όμως πει ότι πέρσι το 50% των ρολογιών δεν λειτουργούσαν, φέτος το 30% των ρολογιών δεν λειτουργούσαν και του χρόνου έχει προγραμματίσει να περιοριστεί ο αριθμός των χαλασμένων ρολογιών στο 5%, γίνεται απόλυτα κατανοητός και το έργο του μετρήσιμο.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΑΕΙ και να χρησιμοποιεί απλή στατιστική για να παρουσιάζει τη δράση και το έργο του. Μπορεί να μετράει 100 μεγέθη. Από αυτά επιλέγει γύρω στα 25, τα πιο ουσιώδη και καθοριστικά που περιγράφουν το 90% του έργου του και τα χρησιμοποιεί ως ΔΕΙΚΤΕΣ του έργου του.
Και στο τέλος του χρόνου παρουσιάζοντας αυτούς τους αριθμητικούς ΔΕΙΚΤΕΣ, φαίνεται η πρόοδος, ή η μη πρόοδος, και σχεδιάζει τη βελτίωση την επόμενη χρονιά. Και η Αντιπολίτευση έχει κάτι απτό και κατανοητό να κρίνει, ώστε να μη χάνεται στα λόγια. Οι ΔΕΙΚΤΕΣ θα δείξουν και τη διαφορά διοίκησης του Δημάρχου από τους προηγούμενους.
Μέχρι σήμερα η νέα Δημοτική Αρχή κινείται αποτελεσματικά, παράγει έργο, βελτιώνει διεργασίες, βελτιώνει οικονομικά μεγέθη κ.λ.π., όχι πάντα βέβαια με επιτυχία. Φοβάμαι ότι χωρίς ΔΕΙΚΤΕΣ και κατάλληλη ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ το παιχνίδι της ουσιαστικής ενημέρωσης του δημότη είναι χαμένο. Δεν αρκούν οι καλές προθέσεις.
ΔΕΙΚΤΕΣ που τεκμηριώνουν τις λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις του Δήμου, και ΔΕΙΚΤΕΣ που τεκμηριώνουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του Δήμου.
Δεν μπορεί αυτό που είναι κανόνας πλέον και στην πιο μικρή επιχείρηση, να μην το υιοθετεί ο Δήμος μας. Αυτό είναι εκσυγχρονισμός, αυτό είναι αλλαγή νοοτροπίας, αυτό είναι μεταρρύθμιση.

Έρρωσθε,
Βασίλης Γκάτσος