Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015

Συλλογή υπογραφών για την δημιουργία Σπιτιού των Γυναικών

Καλημέρα . Οι υπογραφές μας ακούγονται και μετράνε στη βουλή! Έχουμε λόγο! Έτσι υπάρχουμε...   με αξιοπρέπεια !
Γιούλα Πουλή