Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2015

Αρτέμιος Βεντούρης Ρούσσος (15 Ιουνίου 1946 - 25 Ιανουαρίου 2015)
Rain and tears, are the same
but in the sun
you've got to play the game ... !


Έλλη Βασιλάκη