Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014

Αλλού οι συναιτερισμοί είναι βασικότατες μονάδες παραγωγής και εμπορίας διατροφικών προϊόντων

"Στην Ευρωπαϊκή Ένωση 46 Συνεταιρισμοί είναι πολυεθνικοί, διαθέτουν δηλαδή μέλη σε περισσότερες της μιας χώρες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 40% του μεριδίου αγοράς των βασικών διατροφικών προϊόντων παράγεται και πωλείται από συνεταιρισμούς." (Από άρθρο της Καθημερινής.)

Περίεργο ε;; Στα κανονικά καπιταλιστικά κράτη θάλλει η συνεταιριστική ιδέα στα προϊόντα διατροφής, ενώ στη χώρα μας όπου θάλλει η σοσιαλιστική ιδέα από το 1980 γεμίσαμε συνεταιρισμούς που μόνο την συνεταιριστική ιδέα δεν υπηρετούσαν. Καταχρεωμένοι, αδρανείς, διοικήσεις κάκιστες, κακοδιαχείριση, διαπλοκή και ό,τι βάλλει ο νους μας ήταν ο κανόνας. Οι λιγοστοί πραγματικοί συνεταιρισμοί ήταν η εξαίρεση.

Άντε οι νέοι αγρότες να γυρίσουν σελίδα και στον τόπο μας. Έχουν παράδοση καλή: Τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ερμιόνης.
Και όταν λέω Συνεταιρισμός εννοώ το να οργανώσουν όλοι μαζί τα συμφέροντά τους με την πιο πρόσφορη ενωτική μορφή, εκμεταλλευόμενοι τη δύναμη που τους δίνει η ένωση. Να γίνουν συνιστώσες δυνάμεις, ώστε να μπορούν να δώσουν την μεγίστη συνισταμένη, κατά το: η ισχύς εν τη ενώσει. 

Έρρωσθε,
Βασίλης Γκάτσος