Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014

Αναβολή ψηφοφορίας ορισμού μελών του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας

Δελτίο τύπου

Η προγραμματισμένη ψηφοφορία, στην συνεδρίαση του Δ.Σ. Ερμιονίδας της 30ης Σεπτεμβρίου 2014, για τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας, ανεβλήθη για τον παρακάτω λόγο.

Συγκεκριμένα ο κ. Γεωργόπουλος Ιωάννης πρότεινε εκ μέρους της μειοψηφίας τον κ. Γανώση Ιωσήφ να ψηφιστεί ως μέλος του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου. Ο Δήμαρχος κ. Σφυρής Δημήτριος αντιπρότεινε στον κ. Γεωργόπουλο να ορίσει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο της παράταξης του στην ίδια θέση, διότι το συγκεκριμένο πρόσωπο δραστηριοποιείται επαγγελματικά σε χώρο που ελέγχεται από το Λιμενικό Ταμείο και υπάρχουν εκκρεμότητες ως προς την παραχώρηση και άδεια χρήσης του επαγγελματικού του χώρου.

Για λόγους δεοντολογίας ο κ. Γανώσης δεν μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας, όταν εκκρεμούν υποθέσεις που έχουν να κάνουν με την υποστήριξη των συμφερόντων του Λιμενικού Ταμείου.
Πέραν αυτού προσφάτως ο κ. Γανώσης ζήτησε και έλαβε ευνοϊκή γι’ αυτόν απόφαση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής μία μόλις εργάσιμη ημέρα πριν από τη λήξη της θητείας της (27-8-2014). Να σημειωθεί ότι η προαναφερόμενη απόφαση δεν έχει έγκριση νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου.
Αυτήν την πρωτοφανή και αντιδεοντολογική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, χρησιμοποίησε ο κ. Γανώσης σε δικαστήριο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου που διεξείχθη την 22/9/2014 και από την οποία παραιτήθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου του εκ του δικογράφου του.
Παρ’ όλες τις παραπάνω επισημάνσεις από τον Δήμαρχο ο κ. Γεωργόπουλος επέμενε στην υποψηφιότητα του κ. Γανώση. Τότε ο Δήμαρχος πρότεινε στο σώμα να αναβάλει την ψηφοφορία για τον ορισμό των μελών του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου, προκειμένου να ελεγχθεί η νομιμότητα της εκπροσώπησης του κ. Γανώση. 

Ο κ. Γανώσης χωρίς να αντικρούσει κανένα από τα παραπάνω επιχειρήματα του Δημάρχου, έχασε την ψυχραιμία του και σε κατάσταση εξαλλότητας προσέβαλε με ανάρμοστες και αήθεις εκφράσεις την προσωπικότητα του Δημάρχου αποχωρώντας από την αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, χωρίς να περιμένει την απάντηση του Δημάρχου.

Τελικά η συμπολίτευση και η αντιπολίτευση, πλην των συμβούλων του συνδυασμού του κ. Γεωργόπουλου, αποδέχτηκαν την πρόταση του Δημάρχου και ψήφισαν υπέρ της αναβολής της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ