Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014

ΣΕ ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τεράστιο ζήτημα έχει προκύψει στον Δήμο Ερμιονίδας με την διαχείριση 50.000,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής", όπως φαίνεται από το Δελτίο Τύπου που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Πιο συγκεκριμένα το 2012 η εταιρία Μ.Ο.Δ. ΑΕ (Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων), που υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, χρηματοδότησε τον Δήμο Ερμιονίδας με 50.000,00€ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής”.
Σκοπός του προγράμματος ήταν η τεχνική υποστήριξη του Δήμου Ερμιονίδας μέσω της πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού για πράξεις που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε ειδικά θέματα, που δεν μπορεί να καλυφθεί από το υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου.
Τα έργα στα οποία που μπορούσαν να υποστηριχθούν είναι η ολοκλήρωση αποχετευτικών δικτύων, η αντικατάσταση και επέκταση δικτύων ύδρευσης, η βελτίωση δημοτικών οδών και οποιοδήποτε άλλο έργο μπορούσε να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013.
Η τεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου Ερμιονίδας από το εξειδικευμένο προσωπικό συνίσταται στην σύνταξη Τεχνικών Δελτίων για υποβολή προτάσεων σε προσκλήσεις του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, στην σύνταξη τεχνικοοικονομικών μελετών, στον έλεγχο και επικαιροποίηση των μελετών που έχουν ήδη συνταχθεί και σε κάθε ενέργεια που θα βοηθήσει τον Δήμο στην προώθηση και ωρίμανση των προτάσεών του.
Ο Δήμος Ερμιονίδας αντί να προχωρήσει  στην πρόσληψη εξειδικευμένων Συμβούλων Τεχνικής Βοήθειας ως όφειλε, προτίμησε να δαπανήσει τα 50.000,00€ ως εξής:

1). Στις 4/9/2013 πληρώθηκαν 5.606,83€ για να πάρουν Ενεργειακό Πιστοποιητικό το κτίριο του Δημαρχείου στο Κρανίδι, το κτίριο του Λιμεναρχείου στην Ερμιόνη και το κτίριο του παλαιού Δημοτικού σχολείου στην Κοιλάδα (στο οποίο γίνονται ακόμα εργασίες και δεν το έχει παραδώσει ο εργολάβος).

2). Στις 14/11/2013 πληρώθηκαν 11.893,00€ για “παροχή  υπηρεσιών για προώθηση υδραυλικών έργων”.

3). Υπάρχει  ένταλμα πληρωμής στον Δήμο Ερμιονίδας 19.680,00€ για “παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την αξιολόγηση ΜΒΚ Ερμιόνης και τρόποι διάθεσης των καθορισμένων λυμάτων”, το οποίο δεν έχει εξοφληθεί μέχρι σήμερα.

Αδιάθετο υπάρχει ποσό 12.820,17€ το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον Δήμο Ερμιονίδας.

Είναι ολοφάνερο ότι η διαχείριση των 50.000€ από τον Δήμο Ερμιονίδας δεν συνάδει με τους σκοπούς του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής”.
Δηλαδή ο Δήμος Ερμιονίδας αντί να προσλάβει εξειδικευμένους Συμβούλους Τεχνικής Βοήθειας με σκοπό την σύνταξη Τεχνικών Δελτίων για την υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ, προτίμησε να σπαταλήσει ποσά για υπηρεσίες ουσιαστικά άσχετες με το αντικείμενο του προγράμματος.
Έτσι την τετραετία 2011 – 2014 δεν έγινε κανένα μεγάλο ή μικρό έργο στην Ερμιονίδα και η περιοχή μας έμεινε αναπτυξιακά πολύ πίσω σε σχέση με άλλους Δήμους της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί πως από το ίδιο πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκαν όλοι οι Δήμοι της Ελλάδας, οι περισσότεροι από τους οποίους προχώρησαν στην πρόσληψη εξειδικευμένων Συμβούλων Τεχνικής Βοήθειας με σκοπό την σύνταξη τεχνικών δελτίων για την υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ, με αποτέλεσμα την ενίσχυση του στελεχιακού τους δυναμικού με έμπειρα στελέχη προερχόμενα από την αγορά ή από την Μ.Ο.Δ. ΑΕ., εξασφαλίζοντας έτσι μεγάλα κονδύλια από το ΕΣΠΑ 2007 - 2013 για την χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων.
Λόγω του ότι η εμπειρία τους ήταν θετικότατη με εντυπωσιακά αποτελέσματα, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) έκανε αίτημα στον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, η χρηματοδότηση των Δήμων μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος “Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής” να συνεχιστεί και το 2014 προκειμένου να ωριμάσουν εγκαίρως έργα για ένταξή τους στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης συμφώνησε στο αίτημα, οπότε ειδική οικονομική ενίσχυση θα δοθεί εκ νέου σε όλους τους Δήμους της χώρας από τα κονδύλια της Τεχνικής Βοήθειας, προκειμένου να έχουν υποστήριξη με ειδικό επιστημονικό προσωπικό.

Η παρούσα  Δημοτική Αρχή δεσμεύεται ότι η νέα οικονομική ενίσχυση μαζί με το αδιάθετο υπόλοιπο από την προηγούμενη, θα χρησιμοποιηθούν για την πρόσληψη εξειδικευμένων Συμβούλων Τεχνικής Βοήθειας με σκοπό την σύνταξη Τεχνικών Δελτίων για την υποβολή προτάσεων στο νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, πράγμα πολύ σημαντικό προκειμένου να μπει ο Δήμος Ερμιονίδας σε αναπτυξιακή τροχιά και να καλύψει το χρηματοδοτικό και αναπτυξιακό κενό που έχει δημιουργηθεί σε σχέση με άλλους Δήμους της χώρας.


Ακολουθεί παρακάτω η απόφαση χρηματοδότησης του Δήμου Ερμιονίδας με 50.000,00€ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής":

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ