Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΙΖΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Για την αποφυγή λανθασμένων και ψευδών εντυπώσεων σχετικά με δημοσιεύματα που προέρχονται από τη νέα δημοτική αρχή, γνωρίζω στους δημότες του Δήμου Ερμιονίδας ότι όλα τα εισερχόμενα έγγραφα, ηλεκτρονικά ή έντυπα, που αφορούν στην διαχείριση των υποθέσεων του Δήμου Ερμιονίδας κατά την περίοδο 2011 – 2014 βρίσκονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Ερμιονίδας, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία τα εισερχόμενα μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έγγραφα που αφορούν στα θέματα δημοτικής διαχείρισης, εκτυπώνονται, χαρακτηρίζονται και στη συνέχεια πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο του Δήμου Ερμιονίδας. Μετά από αυτή τη διαδικασία η διατήρηση στον υπολογιστή των ηλεκτρονικών εγγράφων ούτε προβλέπεται ούτε έχει και κανένα ουσιαστικό σκοπό.
Γι’ αυτό το λόγο προφανώς, όταν αναλάβαμε τη δημοτική αρχή το 2011, δεν μας παραδόθηκε από τον κ.Σφυρή κάτι σχετικό με την ηλεκτρονική αλληλογραφία, όπως επίσης δεν υπήρξε και καμία στοιχειώδης προφορική ή γραπτή ενημέρωση προς τη νέα τότε δημοτική αρχή.   


ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΙΖΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014