Δευτέρα 4 Αυγούστου 2014

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ερμιονίδας Τα θέματαΗ συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα 4 Αυγούστου 2014, στις 20:00, σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου και τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:
1. Σχετικά με τη μεταφορά των ανακυκλώσιμων.
2. Σχετικά με έκτακτη διαδικασία καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων.
3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014.
4. Έγκριση αιτήματος πολιτικού μηχανικού κ. Π. Βλαχόπουλου για παράταση της προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων 2014».
5. Έγκριση αιτήματος της τεχνικής εταιρείας «Γιάννης Δαγρές και σία Ε.Ε» για παράταση προθεσμίας του έργου: «Επισκευή κεντρικού κτιρίου Δημαρχείου».
6. Έγκριση αιτήματος του πολιτικού μηχανικού κ. Ν. Αντωνόπουλου για παράταση προθεσμίας του έργου: «Αντικατάσταση στέγης οικίας Κωνσταντίνου Δημότση ή Έλληνα – δωρεά προς το Δήμο».
7. Έγκριση 1ου Α. Π. Ε του έργου: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων έτους 2013».
8. Έγκριση 1ου Α. Π. Ε του έργου: «Επούλωση λάκκων έτους 2014».
9. Ορισμός μελών στη κοινή επιτροπή παρακολούθησης για το έργο: «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Κρανιδίου».
10. Αποδοχή ποσού και κατανομή του στις σχολικές επιτροπές του Δήμου μας.
11. Έγκριση εισόδου – εξόδου επί δημοτικής οδού χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων του ξενοδοχείου NIKKIBEACH.
12. Έγκριση της απόφασης 45/2014 του Δ. Σ της ΔΕΥΑΕΡ σχετικά με αίτηση του κ. Γ. Φασιλή.
13. Έγκριση της απόφασης 61/2014 του Δ.Σ της ΔΕΥΑΕΡ σχετικά με έγκριση προγραμματικής σύμβασης.
14. Σχετικά με τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ που διέρχονται από τη Τ. Κ Διδύμων.
15. Έγκριση ισολογισμού – απολογισμού οικονομικού έτους 2013 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ερμιονίδας.
16. Σχετικά με αίτημα της εταιρείας AristoDevelopersAE στα πλαίσια έναρξης λειτουργίας του ξενοδοχείου NikkiBeach.
17. Σχετικά με διαγραφές ποσών στα πλαίσια της εφαρμογής του Ν.4257/ 2014 περί αποπληρωμής βεβαιωμένων οφειλών.
18. Ορισμός δικηγόρων για υπεράσπιση υποθέσεων του Δήμου Ερμιονίδας σύμφωνα με το άρθρο 281 Κ. Δ. Κ και του άρθρου 72 του Ν.3852/10.