Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014

Η βορεινή είσοδος στο Μπίστι

Στη βορεινή είσοδο στο Μπίστι οι επισκέπτες μας πρέπει να μπουν μέσα στα σκουπίδια για να διαβάσουν την πινακίδα που τους καθοδηγεί. 
Απ αυτά που λες ότι δεν μπορεί να συμβαίνουν κι όμως..

Πρ.Ε.Π.Ερμιόνης