Πέμπτη 10 Ιουλίου 2014

Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ερμιόνης, χαρτογραφώντας αντίθετους κόσμους