Δευτέρα 28 Ιουλίου 2014

Η Χαρούλα Αλεξίου τραγουδά σε μια γιορτή συμπαράστασης στις καθαρίστριες