Τρίτη 24 Ιουνίου 2014

ΒΟΥΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Γύρω στα 1920 στη παραλία, ειδικός υπάλληλος μετράει το μήκος στο μαγιό των γυναικών και αν είναι ποιο κοντό  μπάνιο δεν έχει..

Γιώργος Φασιλής