Κυριακή 18 Μαΐου 2014

Τα αποτελέσματα των εκλογών ζωντανά


Ο "Αναγνώστης Πελοποννήσου"


μεταδίδει αποτελέσματα σε σύνδεση με την Singular Logic.

Απο το villadidimo