Τετάρτη 21 Μαΐου 2014

Και από Δευτέρας;

Τι θα κάνουμε χωρίς υποψηφίους;
Ήταν και αυτοί μια κάποια λύσις.

Έρρωσθε,
Βασίλης Γκάτσος