Σάββατο 31 Μαΐου 2014

Έστω ανεπίσημα

Πότε θα μάθουμε την σύνθεση των συμβουλίων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων;
Ξέρει κανένας έστω και με προσέγγιση; 

Έρρωσθε,
Βασίλης Γκάτσος