Τρίτη 27 Μαΐου 2014

Όλοι ίσοι, όλοι διαφορετικοί!!!Aναπηρία...διαφορετικός τρόπος, ίδιο αποτέλεσμα!!!
Όλοι ίσοι,όλοι διαφορετικοί!!!


Κική Βεντουρή Σέρφα