Πέμπτη 22 Μαΐου 2014

Και από Δευτέρας;

Τι θα κάνουμε χωρίς άστυφτες λεμονόκουπες;
Οι στυμμένες δεν είναι καμία λύσις.

Έρρωσθε,
Βασίλης Γκάτσος