Παρασκευή 23 Μαΐου 2014

ΣΤΑΥΡΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΝΕΔΥΠΕΡ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Παρασκευή 23-Μαϊου 2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ+ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΡΜΙΟΝΗ

 1)  ΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 294+24=318
 2)  ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 275 +13=288
 3)  ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 219 +32=251
 4)  ΤΣΕΛΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 114 +782=196
 5)  ΝΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 171+10=181

 6)  ΛΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 116 +7=123
7)  ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗ ΚΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ 115+4=119

8)  ΜΑΧΑΙΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΖΑ) 102+17=119

9)  ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 109+5=113

10) ΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 106+1=106
11) ΦΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 99 +2 =101
12) ΗΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 95 +6=101
13) ΜΠΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 70+3=73

14) ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 69+3=72
15) ΔΑΓΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 43 +21=64
16) ΑΝΕΣΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 58 +2=60

17) ΓΚΙΩΝΗ ΚΑΚΟΥΡΓΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 57+2=59

18) ΦΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 37 +15=52

19) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 42+1=43
20) ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 29 +12=41

21) ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΡΟΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 38+2=40

22) ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 38+0  =38

23) ΟΡΛΟΒΑ ΤΑΜΙΛΑ 34+2=36
24) ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 33+0=32
25) ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 16 +16=32
26) ΣΠΑΘΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27+2=29
27) ΔΡΟΥΓΚΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 7  +12=19

28) ΜΑΛΙΑΡΗ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ 17 +1=18

29) ΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10  +0=10