Δευτέρα 14 Απριλίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:ΠΟΣΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΚΔΑΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ


                                                       Δευτέρα   14-04-2014

Ως γνωστόν με την απόφαση Αριθ.   94   της 17 Απριλίου 2013 το Δημοτικό Συμβούλιο  του Δήμου Ερμιονίδας ενέκρινε  την σύμβαση συνεργασίας   για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών Αποβλήτων συσκευασίας μεταξύ της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ–ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕ» με τον διακριτό τίτλο «ΕΕΑΑ ΑΕ» και του Δήμου μας.

  Με την σύμβαση υλοποιήθηκε  η  Κ.Υ.Α 17206/1873/14.3.2013 «Διάθεση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Ερμιονίδας     με την οποία ορίζεται ότι ο Δήμος Ερμιονίδας θα πρέπει να υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με την εταιρεία Ε.Ε.Α.Α. ΑΕ για τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών.

Κύριος στόχος ήταν η μείωση του όγκου των απορριμμάτων  και η αποσυμφόρηση της περιοχής    με ενίσχυση της προσπάθειας στον τομέα της ανακύκλωσης,  εναρμονιζόμενοι και με την δέσμευση που έχουμε  απέναντι στους στόχους  της ΕΕ για μείωση 50%  έως το 2020.

Τα ανακυκλώσιμα υλικά μεταφέρονται στο ΚΔΑΥ Τριπόλεως το οποίο έχει  συμφωνία συνεργασίας με την  ΕΕΑΑ για τη διαχείρισή τους.

      Με αφορμή  την άσχημη εικόνα σε όλο το Δήμο στον τομέα της καθαριότητας, αλλά και για την ενημέρωση των δημοτών η  Νέα Δυναμική Πορεία Ερμιονίδας  ρωτάει  τη  Δημοτική Αρχή:

1) Από την υπογραφή της σύμβασης με την ΕΕΑΑ   πόσα φορτία και πόσοι τόνοι  ανακυκλώσιμων μεταφέρθηκαν στο ΚΔΑΥ  Τριπόλεως;

2) Πόσες επιστροφές έγιναν στο ίδιο διάστημα ;

3) Σε ποιες ενέργειες έχει προχωρήσει ο Δήμος μας για την ευαισθητοποίηση του κοινού και την συμμετοχή του στο πρόγραμμα;

και

4) Σε τι ποσοστό, από τα ημερήσια απορρίμματα, γίνεται σήμερα ανακύκλωση στο Δήμο μας;

                                           Τάσος Τόκας

                                    Υποψήφιος Δήμαρχος

                                    του  Δήμου  Ερμιονίδας