Πέμπτη 24 Απριλίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ


Η Δημοτική Συνεργασία Ερμιονίδας ξεκινάει από σήμερα την παρουσίαση του Προγράμματός της, το οποίο έχει χωριστεί σε 4 άξονες:
ΑΞΟΝΑΣ  1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ   2 :  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,    ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΞΟΝΑΣ  3:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΑΞΟΝΑΣ  4:  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ξεκινάμε με τον Άξονα 1 και τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν διαδοχικά οι υπόλοιποι 3 άξονες.
ΑΞΟΝΑΣ  1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Θεσμοθέτηση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και πολεοδομικών εργαλείων, που διασφαλίζουν την βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου – Χωροταξικός Σχεδιασμός
·        Αναθεωρήσεις και επεκτάσεις πολεοδομικών σχεδίων των οικισμών
Αναβάθμιση της αισθητικής και της λειτουργίας των οικισμών του Δήμου.
·        Εκπόνηση μελέτης και κατασκευή νέου Διοικητικού Κέντρου.
·        Κατασκευή Δημοτικής Αγοράς Κρανιδίου.
·        Αναβάθμιση και ανάπλαση λαϊκής αγοράς Ερμιόνης.
·        Αναπλάσεις των χερσαίων ζωνών των λιμένων.
·        Δημιουργία εκθεσιακών χώρων σε Δημοτικούς και Λιμενικούς χώρους.
·        Οριοθέτηση και εξομοίωση χερσαίων ζωνών, τουριστικού καταφυγίου Πορτοχελίου και Μαρίνας Ερμιόνης.
·        Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων των οικισμών (πλακοστρώσεις πεζοδρόμων – πλατειών, δενδροφυτεύσεις, δημιουργία χώρων στάθμευσης, κ.α.).
·        Δημιουργία χώρων πρασίνου.
·        Ανάπλαση και ανάδειξη των πλαζ της Ερμιόνης, Μπίστι, Μαδέρι και Μανδράκια.
·        Ανάδειξη μνημείων, εκκλησιών και περιοχών φυσικού κάλλους.
·        Εκπόνηση μελετών και ένταξή τους σε προγράμματα ανάπλασης εισόδων στους οικισμούς του Δήμου.
Ανάδειξη των χαρακτηρισμένων περιοχών φυσικού κάλλους, αρχαιολογικών χώρων,νεώτερων μνημείων και εναλίων αρχαιοτήτων.
·        Πλήρης καταγραφή των αρχαιολογικών χώρων,  των μνημείων και των αρχαιοτήτων της περιοχής.
·        Εκπόνηση μελετών ανάδειξης σε συνεργασία  με τα Υπουργεία Πολιτισμού, Τουρισμού και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, αξιοποιώντας τα Ευρωπαϊκά, Εθνικά και Περιφερειακά Προγράμματα.
·        Επικοινωνιακή προβολή των χαρακτηριστικών της περιοχής  με συμμετοχή σε εκθέσεις, με καταχωρήσεις σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.
·        Συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του Δημοσίου (Υπουργείο Πολιτισμού, Εφορίες αρχαιοτήτων, ΓΕΝ, Λιμενικό Σώμα, Δ/νση  Δασών, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, κ.α.).
·        Ανάδειξη βιοτόπων.
·        Δημιουργία μονοπατιών για την σύνδεση των αρχαιοτήτων, των μνημείων και των περιοχών φυσικού κάλλους.
Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από κινδύνους υποβάθμισης.
·        Πλήρης καταγραφή και χαρακτηρισμός των περιαστικών δασών.
·        Σχεδίαση πυροπροστασίας όλων των περιαστικών δασών του Δήμου.
·        Εκπόνηση μελετών επισκεψιμότητας και ήπιων δραστηριοτήτων αναψυχής, στα περιαστικά δάση του Δήμου.
·        Εκπόνηση μελετών για αντιμετώπιση της ρύπανσης.
·        Προμήθεια μέσων για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας  ρύπανσης.
·        Εφαρμογή υφιστάμενου νομικού πλαισίου για την αντιμετώπιση παραβάσεων περιβαλλοντικών κανόνων.
·        Φυτοπαθολογικές επεμβάσεις στα δέντρα και τα περιαστικά δάση.
·        Οργάνωση Πολιτικής Προστασίας και συνεργασία με συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.
Διασφάλιση και διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στο φυσικό περιβάλλον του τόπου.
·        Καταγραφή όλων των προσβάσιμων ακτών της ακτογραμμής του Δήμου.
·        Αντιμετώπιση πιθανών αυθαίρετων παρεμβάσεων στην ελεύθερη πρόσβαση σε ακτές.
·        Αξιοποίηση των παραλιών του Δήμου Ερμιονίδας.
Επίλυση της συγκοινωνιακής σύνδεσης με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μεταξύ των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
·        Προμήθεια οχημάτων για μεταφορές μαθητών, αθλητών, ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρία και μεταφορά πολιτών στις παραθαλάσσιες περιοχές κατά τους θερινούς μήνες.
·        Συνεργασία με ΚΤΕΛ Αργολίδας και Ιδιώτες.
·        Συνεργασία με Τουριστικούς Επιχειρηματίες κατά την θερινή περίοδο.
Αναβάθμιση των συγκοινωνιακών συνδέσεων του Δήμου με τα αστικά κέντρα (Αθήνα, Ναύπλιο, Αργος) και τα νησιά του Σαρωνικού.
·        Παρέμβαση του Δήμου για επιτάχυνση των τμηματικών επεμβάσεων  και βελτιώσεων του υφιστάμενου οδικού δικτύου, που άπτονται θεμάτων οδικής ασφάλειας.
·        Μελέτη σκοπιμότητας τοπικών δρομολογίων υδροπτέρυγων για την σύνδεση του Δήμου με άλλους τουριστικούς προορισμούς κατά την θερινή περίοδο.
·        Εκπόνηση μελετών για κατασκευή και αδειοδότηση ελικοδρομίου.
·        Θεσμοθέτηση  και δημιουργία υδατοδρομίου για προσέγγιση υδροπλάνων.
·        Συνεργασία με όμορους Δήμους, Δήμους Αργολικού και Σαρωνικού κόλπου.
·        Συνεργασία με Ναυτιλιακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις.
·        Ένταξη έργων οδοποιίας στο ΕΣΠΑ, στα Ευρωπαϊκά και  Εθνικά Προγράμματα  καθώς και στα Περιφερειακά Προγράμματα Πελοποννήσου.
Αντιμετώπιση των προβλημάτων κυκλοφορίας και στάθμευσης στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες.
·        Μελέτη για την  κυκλοφορία και στάθμευση, σε όλους τους οικισμούς  του Δήμου.
·        Εκπόνηση μελέτης και κατασκευή περιφερειακού δρόμου Πορτοχελίου - Κόστας.
·        Επάνδρωση του Αστυνομικού Τμήματος Ερμιονίδας με επιπλέον προσωπικό.
·        Δημιουργία Δημοτικών Θέσεων Στάθμευσης και Δημοτικού Πάρκινγκ στο Κρανίδι.
·        Επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Κόστα, από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ερμιονίδας σε συνεργασία με την Τροχαία Αργολίδας, το Αστυνομικό Τμήμα Ερμιονίδας και το Υπολιμεναρχείο Πορτοχελίου.
Επίλυση του προβλήματος της διάθεσης των στερεών απορριμμάτων.
·        Κατάργηση όλων των παλαιών ΧΑΔΑ του Δήμου Ερμιονίδας καθώς επίσης και όλων των νέων ανεξέλεγκτων χωματερών που δημιουργήθηκαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
·        Έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ.
·        Υλοποίηση του προγράμματος ανακύκλωσης και κομποστοποίησης σε όλο το Δήμο.
·        Χωροθέτηση χώρων υποδοχής ανακυκλώσιμων υλικών και δημιουργία κέντρου διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ), με χρηματοδότηση από Περιφερειακά προγράμματα.
·        Χωροθέτηση και προμήθεια κομποστοποιητών κλειστού τύπου με χρηματοδότηση από Περιφερειακά προγράμματα.
·        Προμήθεια κάδων συμπίεσης απορριμμάτων (press container).
·        Προμήθεια μικρού απορριμματοφόρου για την εξυπηρέτηση των Οικισμών με στενούς δρόμους.
·        Υλοποίηση προγράμματος πληροφόρησης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των κατοίκων, για την ανακύκλωση και τη διαχείριση των απορριμμάτων.
·        Δημιουργία εργοστασίου ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων που θα εξασφαλίζει την αυτόνομη διαχείριση τους και τη μείωση κόστους επιβάρυνσης των Δημοτών.
·        Αξιοποίηση τύπου επεξεργασίας για την παραγωγή ενέργειας. 
·        ‘Ένταξη στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την επεξεργασία των επικίνδυνων αποβλήτων,  αποβλήτων ελαιοτριβείων, αδρανών υλικών, λυμματολάσπης, κτλ.
Εξασφάλιση ποιότητας και επάρκειας πόσιμου νερού.
·        Υλοποίηση  μελέτης Δημοτικής μονάδας αφαλάτωσης, για την εξυπηρέτηση Κρανιδίου και Κοιλάδας
·        Αξιοποίηση υπαρχόντων γεωτρήσεων.
·        Τοποθέτηση μονάδων επεξεργασίας πόσιμου νερού στο Πορτοχέλι , (που έχει αδειοδοτηθεί από το 2010),  και στη Δημοτική Κοινότητα Ερμιόνης από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις.
·        Αξιοποίηση μελετών της ερευνητικής ομάδας του Ε.Μ.Π. για την επεξεργασία της άλμης ώστε να μην απορρίπτεται στην θάλασσα.
·        Δημιουργία εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.), στις μονάδες επεξεργασίας νερού για την μείωση του κόστους της επεξεργασίας των υδάτων.
·        Επέκταση του δικτύου άρδευσης-ύδρευσης του Αναβάλου.
·        Δημιουργία φραγμάτων για την εξυπηρέτηση των ορεινών και πεδινών περιοχών. Έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά προγράμματα.
·        Εκπόνηση μελέτης και υλοποίηση δικτύου ύδρευσης, από την γεώτρηση για την ύδρευση του οικισμού Ηλιοκάστρου.
·        Αξιολόγηση για τη δυνατότητα υλοποίησης του φράγματος της  Τζερτζελιάς καθώς δεν υπάρχουν οριστικές μελέτες και δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες απαλλοτριώσεις εκτάσεων για την δημιουργία του.
·        Για την ποιότητα του πόσιμου νερού, μετρήσεις-αναλύσεις ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα.
Εκσυγχρονισμός της διάθεσης του νερού στους καταναλωτές (δίκτυα, διαδικασίες, ΔΕΥΑΕΡ – σε Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες, που δεν υπάρχει).
·        Αντικατάσταση, επέκταση και συντήρηση δικτύων ύδρευσης.
·        Άμεση επέμβαση για την αποκατάσταση βλαβών του δικτύου.
·        Αντικατάσταση παλιών υδρομέτρων.
·        Τοποθέτηση αντλιοστασίων σε κατάλληλα σημεία του δικτύου.
·        Τηλεέλεγχος δημοτικών γεωτρήσεων και υδατοδεξαμενών.
Εξασφάλιση νερού για άρδευση.
·        Καταγραφή των Αρδευτικών Αναγκών.
·        Ενημέρωση αγροτών για την ορθολογική χρήση του νερού.
·        Μελέτη δικτύου άρδευσης, του Αναβάλλου από τα όρια του Δήμου μας, προς τις περιοχές καλλιέργειας.
Ολοκλήρωση των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων σε όλη την έκταση του Δήμου και αναβάθμιση συστημάτων επεξεργασίας ακαθάρτων και  ολοκλήρωση δικτύων ομβρίων σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες.
·        Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Κρανιδίου, Κοιλάδας και Πορτοχελίου.
·        Κατασκευής δικτύων αποχέτευσης στην Τοπική Κοινότητα Διδύμων (έχει εκπονηθεί μελέτη από το 2009).
·        Επέκταση αποχετευτικού δικτύου στην Ερμιόνη.
·        Δίκτυα αποχέτευσης στο Ηλιόκαστρο και τη Θερμησία και λειτουργία βιολογικών καθαρισμών.
·        Αναβάθμιση βιολογικών καθαρισμών και σωστή λειτουργία.
·        Κατασκευή Δικτύων Όμβριων στους Οικισμούς.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ