Κυριακή 9 Μαρτίου 2014

ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ 75.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ

ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ 75.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ
(ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ)

ΝΕΑ Επιταγή (Voucher) Κατάρτισης & Απασχόλησης, για άνεργους 18 έως 29 ετών, θα υλοποιήσει το Κ.Δ.Β.Μ.  Ανάπτυξη & Εξέλιξη. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να ανακοινωθεί το νέο πρόγραμμα voucher για το 2014. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας, συνολικά για το 2014 θα γίνουν 75.000 προσλήψεις μέσω της επιταγής κατάρτισης voucher για φέτος με επίδομα έως 2.700 ευρώ. Οι θέσεις θα κατανεμηθούν ως εξής:
  • 50.000 θέσεις σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
  • 15.000 θέσεις στον τουρισμό
  • 10.000 θέσεις στον πρωτογενή και αγροτοδιατροφικό τομέα
Από το πρόγραμμα αναμένεται να επωφεληθούν 75.000 άνεργοι σε όλη την Ελλάδα. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και να απασχοληθούν σε εταιρείες για την απόκτηση εμπειρίας για 5 μήνες με συνολικές αποδοχές έως 2.700 ευρώ.

Οι Αιτήσεις στο ΚΕΚ Ανάπτυξη & Εξέλιξη έχουν ξεκινήσει από τώρα ώστε να προλάβουμε να δηλώσουμε τη συμμετοχή σας τις λίγες ημέρες που θα ανοίξει το μηχανογραφικό σύστημα και για το λόγο ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας στα μόρια, θα επιλεχθεί ο άνεργος που έκανε νωρίτερα την αίτησή του.
Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν βάσει κριτηρίων, με τη μορφή μοριοδότησης.
Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 75.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών:
  • Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ /ΤΕΙ από 18 μέχρι 29 ετών
  • Άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από 18 μέχρι 29 ετών
Αίτηση Συμμετοχής
Αίτησης Συμμετοχής Επιχειρήσεων
Ενημερωτικό

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ