Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

Ναυτικός Όμιλος ιδρύεται στις Σπέτσες

Την ιδρυτική συνέλευση του Ναυτικού Ομίλου Σπετσών όρισε για την 1η Μαρτίου 2014, ώρα 17:00, στο αμφιθέατρο της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών, η Επιτροπή Συντονισμού.
Η συνάντηση είναι ανοιχτή σε όσους ενδιαφέρονται να γίνουν ιδρυτικά μέλη του ομίλου. Η ημερήσια διάταξη της συνέλευσης είναι:
  • Εκλογή προεδρείου
  • Παρουσίαση από την Επιτροπή Συντονισμού του ΝΟΣΠ.
  • Υπογραφή του καταστατικού
  • Ανάδειξη προσωρινών οργάνων
Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όσοι υποβάλλουν τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία στη γενική συνέλευση, όπως αυτά είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ομίλου.
argolidalife