Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2013

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣΨ Η Φ Ι Σ Μ Α
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Ερμιόνης με την αναγγελία του θανάτου του
Αποστόλου Γκάτσου
ο οποίος υπήρξε εμπνευστής της δημιουργίας ιστορικού και λαογραφικού μουσείου στην Ερμιόνη αλλά και για την εν γένει πνευματική προσφορά του
αποφασίζει
·       να εκφράσει τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά του
·       να παραστεί στην νεκρώσιμο ακολουθία
·       να καταθέσει στεφάνι προς τιμήν του
·       να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στα τοπικά ιστολόγια.
                                                              Ερμιόνη 12 Οκτωβρίου 2013
                                                                        Το  Δ.Σ. του Ι.Λ.Μ.Ε.