Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013

Περιφέρεια Πελοποννήσου:Έλεγχοι για υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών σε γεωργικά προϊόντα έτους 2013                                        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι ήδη διενεργούνται οι έλεγχοι για την ύπαρξη υπολειμμάτων σε οπωροκηπευτικά σε όλα τα σημεία συγκέντρωσης, διακίνησης και διάθεσης προϊόντων φυτικής προέλευσης της Περιφερειακής μας Ενότητας  και για τη φετινή χρονιά, βάσει του επισήμου ετησίου προγράμματος ελέγχου υπολειμμάτων του Υ.Π.Α.Α. &  Τροφίμων.
Το επίσημο πρόγραμμα ελέγχου υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών  προϊόντων διενεργείται σε εφαρμογή του υπ’ αριθ. 689/7123/18-1-2013 εγγράφου του Υπ.Α.Α.& Τροφίμων και για το 2013 μέχρι τώρα έχουν ληφθεί δείγματα σε : γκρέιπ φρουτ, λάχανο μαρούλι, τομάτες, μήλα, πράσο, ρύζι, αρακά κατεψυγμένο και παιδικές τροφές φυτικής προέλευσης. Τονίζουμε ότι πραγματοποιούνται δειγματοληψίες και πέρα από τα είδη που καθορίζονται από το πρόγραμμα, σε περίπτωση καταγγελιών.
  
Κρίνουμε αναγκαία την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων του 2012.

Συνολικά ελέγχθηκαν πενήντα ένα (51) δείγματα νωπών αγροτικών προϊόντων και έξι (6) δείγματα ελαιολάδου.
Αναλυτικότερα, ελέγχθηκαν : έντεκα (11) δείγματα πορτοκαλιών, πέντε (5) δείγματα μανταρινιών, δεκατρία (13) δείγματα μαρουλιών, επτά (7) δείγματα σπανάκι, τρία (3) δείγματα συσκευασμένου εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου, δύο (2) δείγματα σκληρού σίτου αποφλοιωμένου και από ένα δείγμα σε αμπελόφυλλα, πιπεριά, μελιτζάνα, μπανάνες, σταφύλια, αχλάδια, παντζάρι, αρακά κατεψυγμένο, μπρόκολο και φυσικό χυμό πορτοκαλιού.
Τα δείγματα αυτά ελήφθησαν από τη Λαϊκή αγορά της Σπάρτης, διάφορα οπωροπωλεία και υπεραγορές (ιδιωτικές και αλυσίδες) της περιοχής ευθύνης μας και όλα αφορούσαν σε είδη συμβατικής καλλιέργειας,  εκτός από ένα δείγμα το οποίο ήταν βιολογικής καλλιέργειας. Τα προαναφερθέντα ήταν προέλευσης Λακωνίας, αλλά και άλλων περιοχών της Ελλάδας, όπως Μεσσηνίας, Κορινθίας, Τιρνάβου, Χανίων, Ευβοίας, Μεγάρων, Κορωπίου και  Ναυπάκτου. Υπήρχαν και δείγματα  εισαγωγής.
Η ανάλυση των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε από τα αρμόδια
εργαστήρια ελέγχου για το νομό μας, τα οποία είναι : το Εργαστήριο Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου και το Εργαστήριο Ελέγχου Υπολειμμάτων του Π. Κ. Π. Φ.& Π. Ε. Ναυπλίου. Η ανάλυση στα έξι (6) δείγματα ελαιολάδου, τα οποία αφορούσαν σε έλεγχο στα πλαίσια του προγράμματος Δακοκτονίας, έγινε από το αρμόδιο επίσημο Εργαστήριο Ελέγχου Υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών του Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Πειραιώς.

Από τα συνολικά πενήντα επτά (57) δείγματα που ελέγχθηκαν, διαπιστώθηκε πρόβλημα σε πέντε  (5) δείγματα.  Συγκεκριμένα βρέθηκαν:

·         Ένα (1) δείγμα  σπανάκι σε οπωροπωλείο, προέλευσης Λακωνίας, με ανίχνευση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων με τις δραστικές ουσίες boscalid (μυκητοκτόνο), clothianidin (εντομοκτόνο) και pyraclostrobin  (μυκητοκτόνο), οι οποίες είναι μη εγκεκριμένες για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια.
·         Ένα (1) δείγμα μελιτζάνας  σε οπωροπωλείο, προέλευσης Λακωνίας,, με ανίχνευση του μη εγκεκριμένου για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια φυτοπροστατευτικού προϊόντος  με δραστική ουσία fenhexamide (μυκητοκτόνο).
·         Ένα (1) δείγμα συσκευασμένου εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου σε  υπεραγορά, προέλευσης Χανίων, στο οποίο ανιχνεύθηκαν  υπολείμματα  του μη εγκεκριμένου για την καλλιέργεια της ελιάς φυτοπροστατευτικού  προϊόντος με δραστική ουσία chlorpyrifos (εντομοκτόνο).
·         Ένα (1) δείγμα συσκευασμένου εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου σε  οπωροπαντοπωλείο της Αττικής από ελεγκτές της Δ.Α.Ο.Κ. της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών , προέλευσης Λακωνίας, με ανίχνευση του μη εγκεκριμένου για την καλλιέργεια της ελιάς φυτοπροστατευτικού προϊόντος  chlorpyrifos ethyl (εντομοκτόνο).  
·         Ένα (1) δείγμα ελαιολάδου από Αγροτικό Συνεταιρισμό παραγωγής ελαιολάδου, προέλευσης  Λακωνίας, κατά τον έλεγχο για το πρόγραμμα Δακοκτονίας, με ανίχνευση του μη εγκεκριμένου για την καλλιέργεια της ελιάς φυτοπροστατευτικού προϊόντος  chlorpyrifos ethyl (εντομοκτόνο).  

Από αυτές τις περιπτώσεις έχει περατωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, έχουν επιβληθεί δηλαδή οι διοικητικές ποινές.  

            Από τα πενήντα επτά (57) ληφθέντα δείγματα, βρέθηκαν πέντε (5) με πρόβλημα μη εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων , ποσοστό δηλαδή       8,8 % των δειγμάτων . Από τα δεκαπέντε (15) δείγματα που ελήφθησαν από τη λαϊκή αγορά κανένα δεν παρουσίασε πρόβλημα, από τα οκτώ  (8) τα οποία ελήφθησαν από οπωροπωλεία τα δύο (2) , ποσοστό δηλ.  25% και από τα είκοσι οκτώ (28)  δείγματα από υπεραγορές, δύο (2), ποσοστό δηλ.  7,1 %. Από τα έξι (6) δείγματα που αφορούσαν στον έλεγχο για το πρόγραμμα Δακοκτονίας, το ένα (1), ποσοστό δηλαδή 16,6%

Ήδη με δελτία τύπου σας έχουμε ενημερώσει  με αναφορές στα τοπικά Μ.Μ.Ε, για την  όλη κατάσταση και τη διαδικασία που ακολουθείται, για τους ελέγχους που χρόνο με το χρόνο θα αυξάνονται, καθώς επίσης και για τις επιπτώσεις που υπάρχουν για τις  προβληματικές περιπτώσεις. Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, καθώς φαίνεται ότι οι παραγωγοί έχουν πειστεί για τη σοβαρότητα της κατάστασης και έχουν συμμορφωθεί στις κείμενες διατάξεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν προέκυψε πρόβλημα με υπέρβαση των υπέρβασης των θεσπισθέντων ορίων (MRLs), κατά την οποία προβλέπεται επιβολή και ποινικών κυρώσεων στον υποπέσαντα στην παράβαση.
Ωστόσο, οι παραγωγοί θα πρέπει να μην εφησυχάζουν ούτε όταν διακινούν αγροτικά προϊόντα εντός της Περιφερειακής μας Ενότητας, άλλα ούτε όταν στέλνουν τα προϊόντα τους σε άλλες περιοχές της χώρας,

Επισημαίνουμε ότι, σε όλες τις περιπτώσεις οι εμπλεκόμενοι παραγωγοί καλούνται  να υποβάλλουν έγγραφο υπόμνημα με τις θέσεις ή αντιρρήσεις για κάθε διαπιστωθείσα παράβαση.  Επίσης, σε όλες τις περιπτώσεις ανίχνευσης μη επιτρεπτών υπολειμμάτων Φ.Π, οι εμπλεκόμενοι παραγωγοί, υποχρεωτικά  θα προσκομίζουν το «Ημερολόγιο αγρού» στο οποίο έχουν καταγράψει όλες τις εφαρμογές τις οποίες έχουν πραγματοποιήσει με γεωργικά φάρμακα καθώς επίσης και την αναλυτική καρτέλα με τις συνολικές αγορές γεωργικών εφοδίων που πραγματοποίησαν από το κατάστημα εμπορίας Φ.Π  που συνεργάζονται. Ιδιαίτερο βάρος  θα πρέπει να δοθεί από τους εμπόρους λιανικής πώλησης οπωροκηπευτικών στην ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, ώστε σε περίπτωση εύρεσης υπολειμμάτων, να μπορεί να βρεθεί δια μέσου νόμιμων παραστατικών ο παραγωγός..
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η κάθε περίπτωση με υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων, αφού ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, αναρτάται στο διαδίκτυο από το Υ.Π.Α.Α. &Τροφίμων.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ      Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚ.&
                                                                 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ                                                                                                     Β.ΘΕΟΧΑΡΑΚΟΥ