Σάββατο 17 Αυγούστου 2013

Σήμερα τα εγκαίνια της "Εστίας Πολιτισμού-Μιχαήλ Παπαβασιλείου" και του "Μουσείου Παιχνιδιών Ερμιόνης "