Τρίτη 9 Ιουλίου 2013

εσείς πολλοί... που αμίλητοι μου κάθεστε...

"
Όχι, δε στρέφεται η οργή μου τόσο στους αγέρωχους μνηστήρες,
που βίαια πράττουν, δόλια σκέφτονται
- αυτοί παίζουνε το κεφάλι τους ρημάζοντας του Οδυσσέα το σπίτι,
λέγοντας δεν γυρίζει πιά ·
όσο με τον υπόλοιπο λαό αγανακτώ,
μ' όλους εσάς που αμίλητοι μου κάθεστε,
που δεν ελέγχετε λίγους μνηστήρες με τα λόγια σας,
που δεν τους αντιστέκεστε, εσείς πολλοί.
"

Ομήρου Οδύσσεια

Μτφ Ν.Δ.Μαρωνίτης
Έλλη Βασιλάκη