Σάββατο 13 Ιουλίου 2013

Δεν είναι μόνον τα σκουπίδια

Απλά, αυτά μυρίζουν και φαίνονται.

Ήδη διαφαίνεται ότι η "τάξη" των Αντιπροσώπων, εντείνει την προσπάθεια, ώστε να παραμείνει επί σκηνής μέχρι τις δημοτικές εκλογές. Αυτά έχει η αντιπροσωπευτική δημοκρατία.
Το πεδίο της λεγόμενης αντιπαράθεσης όμως είναι σχεδόν αποκλειστικά τα σκουπίδια.
Όμως δεν έχουμε νερό πόσιμο και αυτό που ..... δεν πίνουμε τελικά, ο ίδιος ο Δήμος μέσω των επισήμων αναλύσεων της ΔΕΥΑΕΡ μας λέει ότι είναι εκτός προδιαγραφών ..... και να μη το πίνουμε, παρά μόνο να το πληρώνουμε! Αυτό πλέον έχει γίνει κατάσταση που τη θεωρούμε σχεδόν φυσιολογική.
Άλλη μια .... φυσιολογική κατάσταση: χαθήκανε ... από μόνα τους τα ψάρια και η θάλασσα .... χάλασε από μόνη της.

Για άλλες περιοχές, για άλλες χώρες αυτά τα θέματα δεν είναι μείζονος, αλλά μεγίστης σημασίας αγαπητοί Αντιπρόσωποι.

Και μια τρίτη .... φυσιολογική κατάσταση: Αγαπητοί Αντιπρόσωποι, με τούτα και με κείνα, με την αντιπαράθεση και την κοκορομαχία μεταξύ σας, καταφέρνετε να μην ενημερώνετε τους δημότες (το καθ' υμάς πόπολο) για κανένα θέμα. Τους υποδεικνύετε τη Διαύγεια, επιλεγμένα έγγραφα, φορείς και αρχές, αλλά ουσιαστική ενημέρωση χιτς.
Έχω παρακολουθήσει σχεδόν όλες τις πηγές πληροφόρησης, αλλά δεν έχω καταφέρει να σχηματίσω την πραγματική εικόνα του Δήμου μας, σε κανένα τομέα. Έχω σχηματίσει την πεποίθηση ότι η πληροφόρηση όχι μόνον είναι επιλεκτική, όχι μόνον εξυπηρετεί πλήρως αυτόν που την παρουσιάζει  αλλά έχει ένα και μοναδικό στόχο: Να συντηρεί το πεδίο της Αντιπαράθεσης, ώστε η εκάστοτε διαμορφωμένη "τάξη" των πρώην,νυν και τέως Αντιπροσώπων μας να μας φαίνεται ως αναγκαία και μοναδική και για τις επόμενες εκλογές, φυσικά και τις μεθεπόμενες και πάει λέγοντας.

Σημείωση: Αν τούρθει ενός δημότη και πάει στον εισαγγελέα με τις αναλύσεις πόσιμου της ΔΕΥΑΕΡ που τεκμηριώνουν ότι τον νερό δεν είναι πόσιμο, ποία θα είναι τα μέτρα Έκτακτης Ανάγκης; Πιθανόν να βγει μια ΚΥΑ που για 6 μήνες θα υποχρεώνει την ΕΥΔΑΠ να μας φέρνει νερό με πλοίο. Δεν το δοκιμάζουμε; Σε καλό θα μας βγει.


Έρρωσθε,
Βασίλης Γκάτσος