Παρασκευή 24 Μαΐου 2013

Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης Κρανιδίου

 Στο ΕΣΠΑ εντάχθηκε, ύστερα από τη θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, η αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης στο Κρανίδι, με συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 3.639.890 ευρώ και επιλέξιμη δαπάνη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2.963.000 ευρώ.
Το έργο αφορά την αναβάθμιση και κατασκευή του δικτύου ύδρευσης στο Κρανίδι και προβλέπεται να γίνει αντικατάσταση παλαιών και προβληματικών αγωγών με νέους από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς, συνολικού μήκους 23 και πλέον χιλιομέτρων και τον εξοπλισμό με δικλείδες αεροεξαγωγούς εκκενωτές και πυροσβεστικά στόμια.
Προβλέπεται, επίσης, παρακολούθηση και εποπτεία όλων των εκσκαφικών εργασιών του έργου από την Δ' Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
argolikeseidiseis