Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την σύγκλιση του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας κατά τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/10
Προς :  Τον  κ. Δήμαρχο.
            Τους κ. Δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους Ερμιόνης.

Σας προσκαλώ σε τακτική  συνεδρίαση που  θα γίνει  στο Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης την ημέρα  Τετάρτη  19/09/2012 και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.     Αίτηση της Αθλητικής Ένωσης Ερμιονίδας για παραχώρηση αίθουσας.
2.     Γνωμοδότηση για αίτηση νέας υδροδότησης.
3.     Αίτηση κατοίκων περιοχής «Μανδράκια» Ερμιόνης.
4.     Aίτηση του κ. Γανώση Αναστασίου του Γεωργίου για χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου.
5.     Προέγκριση αδείας κ. Raimonda Gjoideshi του Qazim.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ