Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2012

Το 2ο Νηπιαγωγείο Ερμιόνης βραβεύτηκε από το Υπουργείο Παιδείας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ  ΠΕ & ΔΕ ΠΕΛ/ΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
2ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 
Τηλέφωνο/Fax : 27540-31640
e-mail                : 2nip-ermion.arg.sch.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
     Το 2ο Νηπιαγωγείο Ερμιόνης βραβεύτηκε από το Υπουργείο Παιδείας, θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, στα πλαίσια του έργου «Αριστεία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση»!
     Το Υπουργείο Παιδείας θέσπισε το 2010 τη δράση «Θεσμός αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».
Η δράση αποτελεί μία πρωτοβουλία που επιχειρεί να ανοίξει το δρόμο σε ένα σχολείο που επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση, την αλλαγή και την πολυμορφία .
     Η Τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από το Υπουργείο Παιδείας, όπου θα παρουσιαστούν και θα βραβευτούν 100 έργα εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, από όλη τη χώρα, που διακρίθηκαν για την καινοτομία τους.  
Η ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων ενθάρρυνε μια διαφορετική προσέγγιση της γνώσης δημιουργώντας νέα περιβάλλοντα διδασκαλίας και μάθησης. Συντέλεσε στην ποιοτική διαφοροποίηση του κλίματος και της κουλτούρας του σχολείου μας, στην ανάπτυξη πνεύματος συλλογικότητας και στην σύνδεση του σχολείου με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Η διδακτική και η παιδευτική ενέργεια βασίστηκε στο μαθητή, στις δυνάμεις του και την ψυχική του ιδιομορφία. Τα νήπια συμμετείχαν στη διαδικασία μάθησης με ενθουσιασμό και «έμαθαν πώς να μαθαίνουν» δημιουργικά.
     Μέσα απ’ όλες αυτές τις  δράσεις, που στηρίχτηκαν στην πρωτοβουλία και στα
ενδιαφέροντα των παιδιών και εξελίχθηκαν μέσα από τη συνεργασία εκπαιδευτικών,
νηπίων, γονέων και άλλων φορέων της τοπικής κοινωνίας, ενισχύθηκαν τα κίνητρά τους για την κατάκτηση δεξιοτήτων. 
 Αυτή η βράβευση, μας δίνει  Ελπίδα και Αισιοδοξία να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας  για μία ποιοτική Εκπαίδευση και Διαπαιδαγώγηση στο Νηπιαγωγείο, στοχεύοντας σε ένα ενταξιακό και πρωτοπόρο σχολείο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ
  2ου ΝΗΠ/ΓΕΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

   ΒΛΑΣΣΗ  ΕΛΕΝΗ