Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012

«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ»

Ο Δήμαρχος κ. Καμιζής είχε δεσμευτεί  να συζητηθεί σε Δημοτικό Συμβούλιο η Διαχείριση των απορριμμάτων πριν δυόμισι  μήνες, όταν είχε φέρει ξαφνικά επιχειρηματία για την κατασκευή εργοστασίου διαχείρισης απορριμμάτων στα Δίδυμα. Η ξαφνική παρουσία του επιχειρηματία και τα ερωτήματα που έμειναν αναπάντητα  προκάλεσαν την απόρριψη της πρότασης του Δημάρχου, τον ορισμό επιτροπής σε παρόμοιες εγκαταστάσεις του επιχειρηματία σε άλλους Δήμους.
Συμφωνήθηκε σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να κατατεθούν άλλες προτάσεις από την αντιπολίτευση ή οποιοδήποτε Δημοτικό Σύμβουλο.
Καμία  ενημέρωση δεν υπήρξε για το αποτέλεσμα  και τα συμπεράσματα ενδεχόμενης επίσκεψης στις εγκαταστάσεις.
Σε εκείνη τη Συνεδρίαση δεν υπήρξαν απαντήσεις από τον επιχειρηματία σε ερωτήματα του επικεφαλής της παράταξης  «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ» κ. Σφυρή για τον τύπο του εργοστασίου, την διάθεση των υπολειμμάτων, την διαχείριση των άλλων ρευμάτων (αδρανή, ογκώδη, βαρέα μέταλλα λυματαλάσπη  κ.λ.π.)  και την νομιμοποίηση εγκαταστάσεως σύμφωνα με τις Κοινοτικές – Εθνικές και Περιφερειακές οδηγίες και κατευθύνσεις.
Το κόστος διαχείρισης και η  επιβάρυνση των δημοτών, σύμφωνα με την πρόταση του επιχειρηματία, ήταν υπερβολικό.

Η Δημοτική Συνεργασία Ερμιονίδας, μετά από δυόμισι  μήνες
αδιαφορίας, και σύμφωνα με το  άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, κατέθεσε πρόταση για συζήτηση με Θέμα «την διαχείριση  των απορριμμάτων, προτάσεις και λύσεις στο Δήμο Ερμιονίδας», στηλιτεύοντας  την αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής.
Για την επίλυση του προβλήματος η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ» θα καταθέσει  ολοκληρωμένη πρόταση για την διαχείριση των απορριμμάτων.

ΒΛΕΠΕ ΑΙΤΗΜΑ της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ»
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

                                                          Κρανίδι 18-07-2012

                                       ΠΡΟΣ :   ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ.
                                                                                  ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΑΙΤΗΜΑ

Θέμα : Για σύγκληση Δ.Σ. Δήμου Ερμιονίδας με θέμα την διαχείριση
            των απορριμμάτων, προτάσεις και λύσεις στο Δήμο Ερμιονίδας

Κύριε Πρόεδρε

Αιτούμεθα την σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας  με το παραπάνω  θέμα ενεργοποιώντας το άρθρο 67 του νόμου 3852 του 2010 που μας επιτρέπει να συμπεριληφθεί υποχρεωτικά το θέμα στην ημερήσια διάταξη του Δ.Σ. του Δήμου Ερμιονίδας.ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ

Δημήτρης Σφυρής            Επικεφαλής της Δημοτικής Συνεργασίας Ερμιονίδας

Παναγιώτης Αποστόλου
Αντωνόπουλος Ιωάννης
Αριστείδης Δημαράκης
Σωτήρης Κακουριώτης
Γεώργιος Δημ. Μπουρίκας 
Γεώργιος Ηλία  Μπουρίκας
Ιωάννης Ρούσσης
Καλλιόπη Φωστίνη – Πουλή 

ΒΛΕΠΕ  την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του Δ.Σ. της 11/5/2012 του ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ


                                                                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Κρανίδι 7/5/2012
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                        Αρ. Πρωτ.:. 5120


                                                                                       17η Συνεδρίαση
                                                                                                       
                                   
ΠΡΟΣ
Τ…ν   κ.  ……………………………………
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ  ΔΗΜΟΥ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων του Ν. 3852/10  στις 11/5/2012 ημέρα Παρασκευή ώρα20:00  για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα :

1ο ΘΕΜΑ: Σχετικά με την διαχείριση απορριμμάτων
                                                                                                    
                                                                                                   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΛΑΜΠΡΟΥ