Σάββατο, 14 Ιουλίου 2012

Η συνέχεια σχετικά με την παράνομη ιδιωτική παραλία

Η προηγούμενη ανάρτησή μας στις 17-5-2012 (εδώ)

Σχετικά με την παράνομη ιδιωτική παραλία, χθες στο Δ.Σ.Ερμιόνης

Συζητήθηκε το θέμα της καταγγελίας μας (εδώ) χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ερμιόνης.
Ομόφωνα αποφασίσθηκε να γίνουν  οι δέουσες ενέργειες.
Δηλαδή να ενημερωθεί η Δημοτική Κοινότητα Ερμιόνης  από το Υπολιμεναρχείο Ερμιόνης και να επικοινωνήσει με την Κτηματική υπηρεσία ενημερώνοντάς την για το θέμα.
Δεσμεύτηκαν ότι θα διανοιχτεί ο δημοτικός δρόμος που οδηγεί στην συγκεκριμένη παραλία.
Προτάθηκε επίσης να τεθεί το θέμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ερμιονίδας  λόγω της σοβαρότητάς του.
Αναμένουμε για εξελίξεις και απαντήσεις.
Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Ερμιόνης 
Στη συνέχεια με ημερομηνία 3-7-2012 λάβαμε την παρακάτω κοινοποίηση προς την Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Ερμιόνης, απο την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ερμιονίδας οτι θα διενεργηθεί αυτοψία.

Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, θα σας ενημερώσουμε..