Τρίτη 10 Ιουλίου 2012

Σήμερα θα συζητηθεί στο Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου η αίτηση μας για κατοχύρωση ελεύθερων χώρων στην παραλιακή ζώνη Ερμιόνης

Παρακαλούμε να  προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67  του Ν. 3852/2010   του Διοικητικού  Συμβουλίου, στο   Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης  (πρώην Δημαρχείο Ερμιόνης )  την   10  η  Iουλίου  του  έτους  2012,  ημέρα   Τρίτη  και ώρα 20:00  για συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεως  επί  των κάτωθι θεμάτων  :

1.      Σχετικά με αίτημα  της Πρωτοβουλίας  Ενεργών Πολιτών  Ερμιόνης  με θέμα «Κατοχύρωση ελεύθερων χώρων στην παραλιακή ζώνη Ερμιόνης » (εδώ η ανάλογη αίτησή μας)
2.      Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως της  κας  Φωστίνη Βασιλικής του Ευαγγέλου  για παραχώρηση ιδιαίτερου   δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας   ζώνης λιμένος Πορτοχελίου για το έτος 2012.
3.      Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως της  κας  Φασιλή Θεοφανείας   του Κωνσταντίνου   για παραχώρηση ιδιαίτερου    δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας   ζώνης λιμένος Ερμιόνης για το έτος 2012.
4.      Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως του κ. Μίζη Σταματίου  του Αθανασίου   για παραχώρηση ιδιαίτερου   δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας   ζώνης λιμένος Ερμιόνης για το έτος 2012.
5.      Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως της εταιρείας Α. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – Χ. ΚΥΠΡΑΙΟΥ  Ο.Ε.  για παραχώρηση ιδιαίτερου   δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας   ζώνης λιμένος Πορτοχελίου  για το έτος 2012.
6.      Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως της κας Ιατρού Ελένης του Παντελή    για παραχώρηση ιδιαίτερου   δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας   ζώνης λιμένος Κοιλάδας   για το έτος 2012.
7.      Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως της εταιρείας Γ.ΜΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  για παραχώρηση ιδιαίτερου   δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας   ζώνης λιμένος Ερμιόνης για το έτος 2012.
8.      Λήψη αποφάσεως επί της αιτήσεως του ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ για παραχώρηση ιδιαίτερου   δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας   ζώνης λιμένος Πορτοχελίου  
9.      Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια φυτικού υλικού.
10.  Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή λιμενικών τελών μηνών Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου –Μαρτίου 2012.
11.  Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ξύλινων καθισμάτων
    
    Σε  περίπτωση απουσία σας , παρακαλείσθε  να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή  σας ή  στα  τηλέφωνα 2754360218 & 2754029773.
                                              
           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Λ . Τ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ α .α
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π.ΦΛΩΡΗΣ