Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012

«Ρόδι Ερμιόνης»Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ξεκίνησε η διαδικασία για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλου με στόχο την καταχώρηση του προϊόντος του ροδιού της περιοχής μας σε ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης) με την ονομασία «Ρόδι Ερμιόνης».
Το ρόδι μας έχει ξεχωρίσει τόσο στις αγορές της Ελλάδος όσο και του εξωτερικού, από την ποιότητα που έχει η ποικιλία Ερμιόνης, με τους αφράτους σπόρους και την γλυκιά του γεύση λόγω του ξηροθερμικού κλίματος που επικρατεί στην περιοχή μας.
Η καταχώρηση του προϊόντος σε ΠΟΠ είναι σημαντική, διότι συνδέει το προϊόν με τον τόπο παραγωγής του και βελτιώνει την ανταγωνιστικότητά του, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό την προστιθέμενη αξία του.
Επίσης είναι σημαντικό πλεονέκτημα το ρόδι μας να αποκτήσει ταυτότητα αφού η περιοχή μας ήταν η μοναδική στην Ελλάδα μέχρι και πριν λίγα χρόνια που καλλιεργούσε συστηματικά τη ροδιά.
Η ροή διαδικασίας χωρίζεται σε τρία στάδια:
Α) προετοιμασία φακέλου
Β) σύνταξη μελέτης – φακέλου
Γ) υποβολή φακέλου
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θα γίνεται ενημέρωση για την πορεία του φακέλου, με ανακοινώσεις και συναντήσεις με όλους τους παραγωγούς, εμπόρους και όσους θέλουν να βοηθήσουν σε αυτό το εγχείρημα.
Η προετοιμασία, σύνταξη  και υποβολή του φακέλου για την καταχώριση της Ονομασίας Προέλευσης του ροδιού στο κοινοτικό μητρώο, ανατέθηκε με βάση τις νόμιμες διαδικασίες στην εταιρεία παροχής γεωργικών συμβούλων και εκπόνησης γεωργικών μελετών ΗΛΙΑΣ Κ. ΡΟΥΜΠΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.    

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΛΥΜΠΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
 Πηγή:Δήμος Ερμιονίδας