Σάββατο 16 Ιουνίου 2012

Ιδανική πολιτεία

From: Aristidis-Telis, Aachen 
Δείτε στην εικόνα που ακολουθεί πώς περιγράφανε οι αρχαίοι Έλληνες την ιδανική πολιτεία!
 7 απόψεις που απέχουν πάρα πολύ από τη σημερινή πραγματικότητα..