Κυριακή 1 Απριλίου 2012

Ώρα ευθύνης και αποφάσεων για όλους!!!

Πολύ κουβέντα και πολλά άλλα τινά, έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες με την ευκαιρία της δημοπρασίας για την ανάθεση τμήματος της περισυλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων του Δήμου μας σε ιδιώτη εργολάβο. Και αυτό εντελώς ξαφνικά και αναίτια!!! Καθότι έχουν καιρό τώρα ( 2 μήνες πριν ) έχουν ενημερωθεί οι Δημότες μας και οι ενδιαφερόμενοι και εμπλεκόμενοι ( όλα τα σχετικά έχουν αναρτηθεί στην « ΔΙΑΥΓΕΙΑ », έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδα και Φ.Ε.Κ ),  το Δημοτικό Συμβούλιο με συζήτηση που έγινε και απόφαση που πάρθηκε και η Οικονομική Επιτροπή, που καθόρισε τους όρους της δημοπρασίας. Και μάλιστα τα όργανα αυτά έχουν σχεδόν ομόφωνα εγκρίνει την σχετική μελέτη που συνέταξε ο τομέας Πράσινου και Καθαριότητας  του Δήμου μας, του οποίου προΐσταται ο κ. Γαλανός, συμμετέχει και ο κ. Πασιαλής ( δύο έμπειρα και αξιόλογα στελέχη του Δήμου ) και στην οποία υπάρχει και η συγκατάθεση της Δημοτικής Αρχής, μέσω εμού που
πολιτικά προΐσταμαι σαν Αντιδήμαρχος Καθαριότητας . Για την σύνταξη της μελέτης αυτής αξιοποιήθηκαν αντίστοιχες μελέτες των πρώην Δήμων Κρανιδίου και Ερμιόνης, η σημερινή συγκυρία καθώς και η εμπειρία των στελεχών στο θέμα. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε από όλα τα μέλη της σύνταξης της μελέτης στο αμερόληπτο των όρων της δημοπρασίας, καθώς και στο πνεύμα οικονομίας σε εργατοώρες και καύσιμα του συνεργείου καθαριότητας του Δήμου, καθότι με αυτόν τον σχεδιασμό θα είχαμε λιγότερα « κενά » χιλιόμετρα των απορριμματοφόρων, παρουσία 2 εργατών πίσω από κάθε απορριμματοφόρο για καλύτερη απόδοση και εξοικονόμηση εργατών για απασχόληση σε άλλες δράσεις του Τομέα Καθαριότητας και Πράσινου.  Μόνο ο κ. Σατραβέλας και η Δημοτική του Παράταξη διαφώνησε και στα δύο όργανα, όχι επί της ουσίας της μελέτης αλλά τονίζοντας ότι από θέση αρχής είναι αντίθετος στην ανάθεση δραστηριοτήτων των Ο.Τ.Α σε ιδιώτες.
 Η κατεύθυνση αυτή ήταν επιλογή της Δημοτικής Αρχής που επιβλήθηκε από την σημερινή ανυπέρβλητη και απαράδεκτη εικόνα του τομέα αποκομιδής των απορριμμάτων του Δήμου ( 4 οδηγοί, 2 εργάτες απορριμματοφόρων μόνιμοι και 5 απορριμματοφόρα εκ των οποίων τα 2 πεπαλαιωμένα με μέγιστα μηχανικά προβλήματα ) από την δεινή οικονομική κατάσταση του Δήμου μας και την παντελή άρνηση και απαγόρευση  εκ μέρους της Πολιτείας για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Και η επιλογή αυτή δεν εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά αλλά  εκφράστηκε και στον προϋπολογισμό του 2012, που συνέταξε η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου με την πολιτική καθοδήγηση της Δημοτικής Αρχής, όπου έχουν δεσμευτεί οι αντίστοιχες πιστώσεις.  Στο εν λόγω ήδη εγκεκριμένο προϋπολογισμό προβλέπεται δαπάνη 200.000 ευρώ για την εν λόγω Δημοπρασία, καθώς και ποσό για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού .
  Μετά από αυτή την ενημέρωση, θεωρώ πως πρέπει να αναφέρω κάποια στοιχεία, έτσι ώστε οι κάτοικοι της Ερμιονίδας να γνωρίζουν και να τοποθετηθούν και έμπρακτα πλέον!!!   
1)   Μιλάμε για μεικτό σύστημα αποκομιδής και από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου και από τον ιδιώτη εργολάβο. Οι δύο αυτές συνιστώσες της αποκομιδής θα λειτουργούν πιεστικά η μία προς την άλλη όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες και συμπληρωματικά όπου εντοπιστεί ανάγκη. Το ερώτημα και το ψευδοδίλλημα  Υπηρεσία του Δήμου ή Εργολάβος ( διαζευκτικά ή ο ένας ή ο άλλος ), μπαίνει από αυτούς που θέλουν να συσκοτίσουν την αλήθεια, να ενσπείρουν φόβο και κινδυνολογία και πιθανά να εξυπηρετήσουν άνομα συμφέροντα.
2)   Ο Δήμος μας έχει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του για πρόσληψη συμβασιούχων εργατών στην καθαριότητα. Ήδη προσελήφθηκαν 14 με 2/μηνη σύμβαση και πολύ σύντομα θα γίνει η προκήρυξη για 15 θέσεις με 8/μηνη σύμβαση ( Αναμένεται η έγκριση της πρόσληψης από την τριμελή εξ Υπουργών Επιτροπή προς την οποία ασκούμε τις μέγιστες  πιέσεις ). Ταυτόχρονα θα εξαντλήσουμε και όλα τα περιθώρια που έχουμε για προσλήψεις έκτακτων με 8/μηνη σύμβαση με νέες προσλήψεις ( άλλες 15 περίπου ), απλά για λόγους τακτικής ώστε ο Δήμος να έχει το απαραίτητο προσωπικό στην καθαριότητα για μακροβιότερο διάστημα δεν έγιναν όλες οι προσλήψεις μαζί. Και αυτό έχει να κάνει με την εποχή αιχμής ( Ιούλιος – Αύγουστος ) καθώς και με το να υπάρχουν εργάτες μετά την απόλυση των πρώτων που θα προσληφθούν.
3)   Η συνολική δαπάνη της αποκομιδής των απορριμμάτων και για το 2011 αλλά και η πρόβλεψη για το 2012 είναι σαφώς χαμηλότερη αυτής των δύο πρώην Δήμων Ερμιόνης και Κρανιδίου και τα στοιχεία αυτά θα δοθούν στον Απολογισμό της Δημοτικής μας Αρχής, αλλά αν κάποιος « βιάζεται » ή « δυσπιστεί κάτω από οποιουσδήποτε λόγους » σε συνεργασία με την οικονομική υπηρεσία του Δήμου είμαστε στην διάθεσή του.
  Η προσπάθεια ανατροπής της σχεδόν ομόφωνα εγκεκριμένης  πολιτικής στο θέμα της περισυλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων,  από οπουδήποτε και κάτω από τις οποιεσδήποτε αιτιάσεις, θέτει υπό αμφισβήτηση και κατάργηση τα αποφασιστικά όργανα του Δήμου μιας και δεν μπορούν να εφαρμόσουν πολλάκις σχεδόν  ομόφωνα ειλημμένες τους αποφάσεις, οπότε αυτοκαταργούνται, θέτει σε κίνδυνο την Δημόσια Υγεία και ακυρώνει παντελώς το τεράστιο πρόγραμμα  « ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ », που τόσο έχει αγκαλιαστεί!!!
  Ταυτόχρονα με μια γενικότερη ματιά και θεώρηση, η συγκεκριμένη προσπάθεια  θέτει υπό αμφισβήτηση την  ίδια την ύπαρξη του Δήμου, αφού ποια άλλη εκτός από την καθαριότητα είναι η προτεραιότητα ενός Δήμου; Αν καταλυθεί ο μηχανισμός που θα εξασφαλίσει την στοιχειώδη και απόλυτα κατανοήσιμη απαίτηση για καθαρές Πόλεις και Γειτονιές τι νόημα έχει να υπάρχει ο Δήμος και κατ’ επέκταση αυτοί που διοικούν τον Δήμο;
  Και γιατί να μην κάνω και τον « δικηγόρο του διαβόλου », και να μην περάσει και από το μυαλό μου το ότι κάποιοι μπορεί να θέλουν βρώμικη την Ερμιονίδα σε σχέση με άλλες ανταγωνιστικές τουριστικά περιοχές της Αργολίδας  όπως το Άργος και το Ναύπλιο, και το ότι κάποιοι πιθανά θέλουν να τινάξουν στον αέρα την Τουριστική σαιζόν, με ότι αυτό συνεπάγεται για τα νοικοκυριά και τον εμπορικό κόσμο του Δήμου μας.  
  Ο Δήμος δεν είναι ούτε  ο εκάστοτε Δήμαρχος, ούτε οι εκάστοτε αιρετοί, ούτε οι υπάλληλοι, ούτε οι εργαζόμενοι. Τον Δήμαρχο και τους αιρετούς τους εκλέγουν οι Δημότες και είναι αναφαίρετο δικαίωμά τους να τους κρίνουν, να τους αξιολογήσουν και να τους αλλάξουν!!! Τους εργαζόμενους και τους υπαλλήλους οι Δημότες τους πληρώνουν για να τους « διακονούν και να εργάζονται εκεί και όπως οι Δημότες ευελπιστούν ». Ο Δήμος είσαι εσύ ανώνυμε/η συνδημότη/ισα, που παρ’ όλη την σημερινή λαίλαπα και ληστεία  που δέχεσαι στην τσέπη σου, προσφέρεις τον οβολό σου στον Δήμο, την στιγμή που νιώθεις την οικονομική στενότητα και εξαθλίωση σε όλο της το μεγαλείο. Και τον προσφέρεις γιατί ακόμα και σήμερα που όλα ξεπουλιούνται και καταλύονται έχεις μείνει ρομαντικός εραστής της έννοιας της Κοινότητας και του Δήμου και πιστεύεις σε αυτά!!! Ο Δήμος είναι και οι Εθελοντές που καθαρίζουν οικισμούς, πλατείες και μνημεία!!! Ο Δήμος είναι οι εκάστοτε αιρετοί που πίσω από απορριμματοφόρα κουβάλησαν σκουπίδια και ανακυκλώσιμα!!!
 Και καλείσαι σήμερα να εκφραστείς και να πάρεις την υπόθεση στα χέρια σου έτσι όπως ορίζει το κοινό συμφέρον, η παράδοση και η κουλτούρα της Ερμιονίδας.
  Σε περιμένουμε λοιπόν ενεργό σε όλες εκείνες τις διαδικασίες ( Δημοτικά Συμβούλια, Οικονομική Επιτροπή και Δημοπρασία για την περισυλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων ),  που πολλά θα κρίνουν για το μέλλον του Δήμου μας!!!
Σε περιμένουμε να αγωνιστούμε μαζί, γιατί αυτός ο Τόπος είναι δικός μας
και μας ενώνει!!!

Σταύρος Κούστας
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
και
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Ερμιονίδας.