Σάββατο 31 Μαρτίου 2012

Εξώδικα προς τους δήμους απο τη ΣΕΤΑ Αργολίδος

Δελτίο Τύπου
ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ
 
Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία:
“ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ” (Σ.Ε.Τ.Α.Α.), που εδρεύει στο Άργος και επί της οδού Ινάχου 134, και εκπροσωπείται νόμιμα.
 
ΠΡΟΣ:
Δήμο Ναυπλιέων
 
που εδρεύει στο Ναύπλιο, επί της πλατείας Τριών Ναυάρχων.

Στο Δήμο Ναυπλιέων όπως και στους τρεις(3) άλλους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων και τα παρακάτω προβλήματα:
 1. Οι εργαζόμενοι στις ανταποδοτικές υπηρεσίες της καθαριότητας κινδυνεύουν να οδηγηθούν στην ανεργία, διότι  με πιθανή αιτιολογία τις ελλείψεις προσωπικού, καθίσταται ισχυρή η περίπτωση της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών.
 2. Ο Δήμος δεν παρέχει τις υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας στο σύνολο των εργαζομένων, αν και οφείλει σύμφωνα με την παρ.2 άρθρου 8 του Ν.3850/10.
 3. Δεν τηρείται στους ανάλογους εργαζόμενους η παρ.1 άρθρου 18 του Ν.3850/10 για υποχρεωτική διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του Π.Δ.186/95 για υποχρεωτική διενέργεια εμβολιασμών με ευθύνη και δαπάνη του Δήμου.
Παρά τις συχνές και κατ' επανάληψη οχλήσεις μας, δεν έχετε προβεί σε επίλυση των παραπάνω σοβαρών προβλημάτων.
Σας δηλώνουμε ότι κηρύσσουμε ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΗ ΠΑΝΑΡΓΟΛΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ από ΩΡΑ 06:00 π.μ. της 04 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ημέρας ΤΕΤΑΡΤΗΣ, μέχρι και ΩΡΑ 05:59 π.μ. της 05 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ημέρας ΠΕΜΠΤΗΣ, για το σύνολο των εργαζομένων των ΔΗΜΩΝ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ, ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ και ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ, καθώς και των ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.
Σας καλούμε σε δημόσιο κατά τον Νόμο διάλογο, με παρουσία νομίμου διαπραγματευτή που θα θέλατε, την ημέρα Τετάρτη 04 Απριλίου 2012 και ώρα 08:30 π.μ. στο Δημαρχείο Ναυπλίου επί της πλατείας Τριών Ναυάρχων.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα το παρόν έγγραφο προς τον Δήμο Ναυπλιέων, εδρεύοντα στην πλατεία Τριών Ναυάρχων, της πόλης Ναύπλιο, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, νόμιμα εκπροσωπούμενο, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.
Δήμο Ερμιονίδας
 
που εδρεύει στο Κρανίδι, επί της οδού Μελίνας Μερκούρη 11.

Στο Δήμο Ερμιονίδας όπως και στους τρεις(3) άλλους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων και τα παρακάτω προβλήματα:
 1. Οι εργαζόμενοι στις ανταποδοτικές υπηρεσίες της καθαριότητας κινδυνεύουν να οδηγηθούν στην ανεργία, διότι  με πιθανή αιτιολογία τις ελλείψεις προσωπικού, καθίσταται ισχυρή η περίπτωση της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών.
 2. Ο Δήμος δεν παρέχει τις υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας στο σύνολο των εργαζομένων, αν και οφείλει σύμφωνα με την παρ.2 άρθρου 8 του Ν.3850/10.
 3. Δεν τηρείται στους ανάλογους εργαζόμενους η παρ.1 άρθρου 18 του Ν.3850/10 για υποχρεωτική διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του Π.Δ.186/95 για υποχρεωτική διενέργεια εμβολιασμών με ευθύνη και δαπάνη του Δήμου.
Παρά τις συχνές και κατ' επανάληψη οχλήσεις μας, δεν έχετε προβεί σε επίλυση των παραπάνω σοβαρών προβλημάτων.
Σας δηλώνουμε ότι κηρύσσουμε ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΗ ΠΑΝΑΡΓΟΛΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ από ΩΡΑ 06:00 π.μ. της 04 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ημέρας ΤΕΤΑΡΤΗΣ, μέχρι και ΩΡΑ 05:59 π.μ. της 05 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ημέρας ΠΕΜΠΤΗΣ, για το σύνολο των εργαζομένων των ΔΗΜΩΝ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ, ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ και ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ, καθώς και των ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.
Σας καλούμε σε δημόσιο κατά τον Νόμο διάλογο, με παρουσία νομίμου διαπραγματευτή που θα θέλατε, την ημέρα Τετάρτη 04 Απριλίου 2012 και ώρα 12:01 μ.μ. στο Δημαρχείο Κρανιδίου επί της οδού Μελίνας Μερκούρη 11.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα το παρόν έγγραφο προς τον Δήμο Ερμιονίδας, εδρεύοντα στην οδό Μελίνας Μερκούρη 11, της πόλης Κρανίδι, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, νόμιμα εκπροσωπούμενο, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.


 

Δήμο Επιδαύρου
που εδρεύει στο Ασκληπιείο (Λυγουριό) Αργολίδας.

Στο Δήμο Επιδαύρου όπως και στους τρεις(3) άλλους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων και τα παρακάτω προβλήματα:
 1. Οι εργαζόμενοι στις ανταποδοτικές υπηρεσίες της καθαριότητας κινδυνεύουν να οδηγηθούν στην ανεργία, διότι  με πιθανή αιτιολογία τις ελλείψεις προσωπικού, καθίσταται ισχυρή η περίπτωση της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών.
 2. Ο Δήμος δεν παρέχει τις υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας στο σύνολο των εργαζομένων, αν και οφείλει σύμφωνα με την παρ.2 άρθρου 8 του Ν.3850/10.
 3. Δεν τηρείται στους ανάλογους εργαζόμενους η παρ.1 άρθρου 18 του Ν.3850/10 για υποχρεωτική διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του Π.Δ.186/95 για υποχρεωτική διενέργεια εμβολιασμών με ευθύνη και δαπάνη του Δήμου.
Παρά τις συχνές και κατ' επανάληψη οχλήσεις μας, δεν έχετε προβεί σε επίλυση των παραπάνω σοβαρών προβλημάτων.
Σας δηλώνουμε ότι κηρύσσουμε ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΗ ΠΑΝΑΡΓΟΛΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ από ΩΡΑ 06:00 της 04 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ημέρας ΤΕΤΑΡΤΗΣ, μέχρι και ΩΡΑ 05:59 της 05 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ημέρας ΠΕΜΠΤΗΣ, για το σύνολο των εργαζομένων των ΔΗΜΩΝ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ, ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ και ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ, καθώς και των ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.
Σας καλούμε σε δημόσιο κατά τον Νόμο διάλογο, με παρουσία νομίμου διαπραγματευτή που θα θέλατε, την ημέρα Τετάρτη 04 Απριλίου 2012 και ώρα 09:15 στο Δημαρχείο Ασκληπιείου (Λυγουριού).
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα το παρόν έγγραφο προς τον Δήμο Επιδαύρου εδρεύοντα στο Ασκληπιείο (Λυγουριό) της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, νόμιμα εκπροσωπούμενο, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.


 


Δήμο Άργους – Μυκηνών
που εδρεύει στο Άργος, επί της οδού Δαναού 3.

Στο Δήμο Άργους-Μυκηνών όπως και στους τρεις(3) άλλους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων και τα παρακάτω προβλήματα:
 1. Οι εργαζόμενοι στις ανταποδοτικές υπηρεσίες της καθαριότητας κινδυνεύουν να οδηγηθούν στην ανεργία, διότι  με πιθανή αιτιολογία τις ελλείψεις προσωπικού, καθίσταται ισχυρή η περίπτωση της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών.
 2. Ο Δήμος δεν παρέχει τις υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας στο σύνολο των εργαζομένων, αν και οφείλει σύμφωνα με την παρ.2 άρθρου 8 του Ν.3850/10.
 3. Δεν τηρείται στους ανάλογους εργαζόμενους η παρ.1 άρθρου 18 του Ν.3850/10 για υποχρεωτική διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του Π.Δ.186/95 για υποχρεωτική διενέργεια εμβολιασμών με ευθύνη και δαπάνη του Δήμου.
Παρά τις συχνές και κατ' επανάληψη οχλήσεις μας, δεν έχετε προβεί σε επίλυση των παραπάνω σοβαρών προβλημάτων.
Σας δηλώνουμε ότι κηρύσσουμε ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΗ ΠΑΝΑΡΓΟΛΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ από ΩΡΑ 06:00 της 04 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ημέρας ΤΕΤΑΡΤΗΣ, μέχρι και ΩΡΑ 05:59 της 05 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ημέρας ΠΕΜΠΤΗΣ, για το σύνολο των εργαζομένων των ΔΗΜΩΝ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ, ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ και ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ, καθώς και των ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.
Σας καλούμε σε δημόσιο κατά τον Νόμο διάλογο, με παρουσία νομίμου διαπραγματευτή που θα θέλατε, την ημέρα Τετάρτη 04 Απριλίου 2012 και ώρα 08:00 στο Δημαρχείο Άργους επί της οδού Δαναού 3.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα το παρόν έγγραφο προς τον Δήμο Άργους-Μυκηνών εδρεύοντα στην οδό Δαναού 3 της πόλης Άργους της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, νόμιμα εκπροσωπούμενο, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

Άργος 30 Μαρτίου 2012
Για το Δ.Σ. του Σωματείου
Η Πρόεδρος


Ευαγγελία Τσατσούλη
Η Γεν. Γραμματέας


Γεωργία Τζαβάρα